Projectleider regionale samenwerking sociaal domein | KROOTZ Interim & ZZP

Projectleider regionale samenwerking sociaal domein #KRTZ

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 8 november 2018
Reageren tot 14 november 2018
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Nederland
Start datum 3 december 2018
Eind datum 3 december 2019
Verlenging Onbekend

Opdracht omschrijving

Projectleider regionale samenwerking
Aantal uur per week: 20 uur per week

Arbeidsmarktregio Rijnmond
Arbeidsmarktregio Rijnmond heeft als doel om werkgevers in de arbeidsmarktregio Rijnmond te ondersteunen in hun personeelsvraag en te zorgen dat het aanbod voldoet aan deze vraag. Vanuit deze doelstelling stemt arbeidsmarktregio Rijnmond haar dienstverlening af. Werkgeversdienstverlening komt tot uiting komt in acquisitie/relatiebeheer, het maken van overkoepelende afspraken met werkgevers, branches en regio’s t.b.v. vacatures, capaciteitsvragen en het organiseren van werk. Dit betekent investeren in de samenwerking in regio Rijnmond om te helpen de arbeidsmarkt in de regio Rijnmond beter te laten functioneren.
Waar is arbeidsmarktregio Rijnmond naar op zoek?
Arbeidsmarktregio Rijnmond is op zoek naar een inspirerende projectleider die in staat is om de regionale samenwerking op het gebied van werkgeversdienstverlening verder uit te bouwen en te verstevigen. Gevoed door het programma ‘Matchen op Werk’ van het ministerie van SZW ligt de focus van de ontwikkeling van de samenwerking de volgende thema’s:

 • Versteviging positie centrumgemeente in de arbeidsmarktregio;
 • Ontschotting regelgeving en instrumentarium;
 • Transparantie werkzoekendenbestand;
 • Doorontwikkeling IT ter ondersteuning van werk(gevers)dienstverlening; en
 • Versterking publiek-private samenwerking.

Van deze thema’s zijn specifiek voor arbeidsmarktregio Rijnmond de volgende ontwikkelthema’s afgeleid:

 • Nadrukkelijke afstemming tussen regionale en lokale dienstverlening;
 • Inrichten van een regionaal transparant werkzoekendenbestand;
 • Het organiseren van een regionaal matchingproces;
 • Verdere ondersteuning Regionaal Werkbedrijf Rijnmond; en
 • Regionale marketing- en communicatieactiviteiten.

Als projectleider regionale samenwerking ben je een verbinder, gesprekspartner voor gemeenten UWV op verschillende niveaus en een schakel tussen de verschillende gemeenten en UWV in de regio Rijnmond. Je weet de vraagstukken op tactisch en strategisch niveau te vertalen naar operationele uitvoering.

De functie
De projectleider regionale samenwerking organiseert de verbinding tussen de diverse stakeholders van gemeenten en UWV in arbeidsmarktregio Rijnmond, zowel op operationeel als tactisch/strategisch niveau. Taken, die daarbij horen, zijn o.a.:

 • Strategische gesprekspartner op gemeentelijk/UWV bestuurlijk, ambtelijk directieniveau en operationeel niveau van de regio Rijnmond;
 • Ontwerpen, ontwikkelen, operationaliseren en borgen van de aanpak ontwikkeling regionale samenwerking.

Resultaatgebieden

 • De focus ligt op het verder professionaliseren van de regionale samenwerking op de thema’s:
  • Nadrukkelijke afstemming tussen regionale en lokale dienstverlening;
  • Inrichten van een regionaal transparant werkzoekendenbestand;
  • Het organiseren van een regionaal matchingproces, w.o. afstemming werkgeversinstrumentarium gemeenten en UWV.

Eisen

 • afgeronde opleiding op HBO niveau, of hoger.
 • meer dan 5 jaar ervaring als Projecteider
 • ervaring als strategische gesprekspartner op directie- en operationeel niveau.
 • ervaring met Projectmanagement in complexe projecten waar je met verschillende spelers en belangen te maken hebt
 • ervaring als Gesprekspartner in complexe projecten waarbij je te maken hebt met diverse partijen en uiteenlopende belangen
 • kennis van de wet- en regelgeving rondom het sociaal domein waaronder Particpatiewet of andere wetten binnen het sociaal domein
 • kennis van lokale werkgevers- en werkzoekende dienstverlening

Competenties             

 • Resultaatgericht;
 • Klantgericht;
 • Planmatig werken;
 • Omgevingsbewust;
 • Strategische oriëntatie;
 • Creatief;
 • Netwerken;
 • Innovatief;
 • Verbinder; en
 • Kritisch.
Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Rotterdam    Uiterste reactiedatum: 23 sep 2021    Expertise: Recruiter
Locatie: Den Bosch    Uiterste reactiedatum: 23 sep 2021    Expertise: Recruiter
Locatie: Leeuwarden    Uiterste reactiedatum: 22 sep 2021    Expertise: HRM adviseur
Locatie: Lelystad    Uiterste reactiedatum: 21 sep 2021    Expertise: Secretaresse, Overig (Secretarieel)

Onze partners