Projectleider (meerder posities)

This job has been Expired

Projectleider (meerder posities)

 • Publicatie datum:13 oktober 2017
 • Aantal keer bekeken 504
0 Reacties
 • Opleidingsniveau MBO, HBO, Universiteit
  Ervaringsniveau Medior, Senior
  Aantal uur per week 33 tot 40 uur
 • Start datum 02 January 2018
  Eind datum 31 March 2018
  Branche ervaring Overheid, Gemeente, ICT
 • ZZP tarief € 75 - €90
Opdracht omschrijving

Opdrachtomschrijving

De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteit en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma’s. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services.

De sector Programma-. Project- en Interim management (PPI) levert capaciteit voor het leiden van programma’s en projecten binnen de politie. Deze programma’s en projecten betreffen de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten en -diensten. Ook levert de sector professionele medewerkers voor het leiden en ondersteunen van alle programma’s en projecten die door de Project Control Board in opdracht worden gegeven aan de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT. Denk hierbij aan integrale IV-ontwikkel- en – implementatieprojecten, maar ook aan technische ICT projecten.

Voor wat betreft de duur van de opdracht; voor nu is in de aanvraag 31-03-2018 als einddatum opgenomen, echter wordt het contract in alle waarschijnlijkheid verlengd tot 30-06-2018 met daaropvolgend mogelijkheid tot verlenging van maximaal 2 keer voor de duur van 6 maanden. 

 

Uitvoeren en ondersteunen van diverse IV gerelateerde (deel) projecten.

 

 • Je bent een deelprojectleider van een PPI project waarbij de betrokken PPI project- en programmamanager de opdrachtgever is.
 • Je bent mede verantwoordelijk voor de realisatie van (sterk organisatorisch) (deel)projecten op het terrein van informatievoorziening.
 • Draagt mede zorg voor de implementatie van de oplossingen.

Vakmatige taken

 • Je leidt de IV gerelateerde (deel) projecten, die geïnstalleerd, getest en geïmplementeerd dienen te worden binnen de datacenters. Daarbij heb je te maken met alle onderdelen die binnen het datacenter actief zijn, zoals Inkoop, Lokale Ondersteuning, maar ook Floormanagement, Servicecoördinatie etc.
 • Kennis van, of affiniteit met werken binnen een datacenter is een pré. Een hands-on  mentaliteit is gewenst.
 • Je overlegt binnen de context van het project met de gebruikersorganisatie en externe partners om de implementatieactiviteiten op elkaar af te stemmen.
 • Je draagt zorg voor tijdige oplevering van alle projectmanagement producten vanaf start tot einde project.
 • Je zorgt voor planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaat voor de eigen projecten

 

Contacten

Leveranciers van hard- en software, leveranciers van diensten, projectmedewerkers, collega’s van andere lijnafdelingen

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Prince 2 certificering.
 • Een behaalde projectmanagement certificering (zoals IPMA, P30, PMI of PMP).

Werkervaring

 • In de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar relevante ervaring als projectleider binnen een IV gestuurde omgeving.
 • In de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de implementatie van IV oplossingen zoals vernieuwingen, beheer, softwareontwikkeling, enz.
 • Aantoonbare werkervaring met het opstellen van impactanalyses.
 • In de afgelopen 6 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied Projectmanagement binnen de overheid.
 • In de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als technisch projectleider binnen een datacenter.

Competenties

 • Initiatief
 • Overtuigingskracht
 • Organiseren
 • Klantgerichtheid
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Netwerkvaardigheid
 • Organisatiesensitiviteit

Eisen (opgelegd door opdrachtgever)

Eis 1. In de afgelopen 8 jaar, minimaal 5 jaar relevante ervaring als projectleider binnen een IV gestuurde omgeving. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s), geef aan of het een ICT en/of IM gestuurde omgeving is, en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).
Eis 2. In de afgelopen 6 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de implementatie van IV oplossingen zoals vernieuwingen, beheer, softwareontwikkeling, enz. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s), geef aan of het een ICT en/of IM gestuurde omgeving is, en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).
Eis 3. De kandidaat beschikt over de volgende competenties: – Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. – Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. – Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. – Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. – Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. – Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. – Organisatie sensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Bovenstaande competenties moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek. Geef aan op welke wijze de competenties worden toegepast bij de uitvoering voor het gunnen van opdracht. Bij het niet voldoende aantonen zal aanbieding terzijde worden gelegd.