Projectleider informatiedeskundige datakwaliteit #KRTZ107148 | KROOTZ Interim & ZZP

Projectleider informatiedeskundige datakwaliteit #KRTZ107148

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 20 augustus 2020
Reageren tot 30 augustus 2020
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Regio Amsterdam
Start datum Zo snel mogelijk
Eind datum 31 augustus 2021
Aantal uur 36 uur
Soort contract ZZP inhuur contract
Opleidingsniveau HBO, WO
Ervaringsniveau Senior
Branche Overheid, ICT
Verlenging Ja

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Eigenaar van de openbare ruimte in de stad. Bij die rol hoort een verantwoordelijkheid voor het handhaven van de met het bestuur afgesproken minimale kwaliteit van de openbare ruimte. Daarvoor zijn onze asset management processen essentieel. Deze processen, maar ook verschillende processen bij andere directies (bijvoorbeeld het Ingenieursbureau en Stadswerken) maken gebruik van data over de openbare ruimte. Dat begint met ‘paspoortgegevens’ over onze assets (wat is het en waar staat het) conditie-gegevens, gebruiksinformatie enz. enz. De kwaliteit van de data is één van de belangrijke factoren die bepalend zijn voor de kwaliteit van de producten van onze asset management-processen.

Onze begroting bijvoorbeeld, is grofweg gebaseerd op vier componenten: hoeveelheden (welke asset hebben we, aantallen, lengtes en oppervlaktes), de conditie van de assets (als de conditie onder het met het bestuur afgesproken niveau ligt moet de asset op het vereiste niveau gebracht worden), normkosten per maatregel (wat kost het bijvoorbeeld gemiddeld om een stuk verharding met vergelijkbare eigenschappen te vervangen) en de frequentie waarmee de maatregelen moeten worden uitgevoerd. Als we in onze data twee bomen missen heeft dat op een totaal van circa 317.000 bomen weinig effect. Maar als we 20.000 bomen niet in beeld hebben scheelt dat miljoenen in de begroting.

We hebben op dit moment nog niet voldoende inzicht in de kwaliteit van onze data over onze assets, te beginnen met de ‘paspoortgegevens’ (wat is het en waar staat het). Dat ga jij veranderen. Daarbij maken we onderscheid in de borging van de kwaliteit van de data in het proces waarmee data binnenkomt / gedeeld wordt, en de data die we op dit moment ‘in de bak’ hebben zitten. Deze opdracht betreft de (kwaliteit van de) data ‘in de bak’. De borging van de datakwaliteit in de processen waarmee data binnenkomt / gedeeld wordt in een separaat traject opgepakt en loopt al.

Onze aanpak datakwaliteit bestaat op hoofdlijnen uit drie onderdelen:

 1. Vaststellen informatiebehoefte en definiëren kwaliteitseisen vanuit beoogd gebruik van de data;
 2. Meten van de datakwaliteit van de data ‘in de bak’;
 3. Definiëren en uitvoeren van verbeteracties indien blijkt dat de beschikbare data niet aan de vereiste kwaliteit voldoet.

Werkzaamheden
Als Projectleider informatiedeskundige datakwaliteit Assetmanagement wordt van jou verwacht dat je voor de eerste drie assets (verhardingen, openbare verlichting en tunnels) in samenwerking met die assets gaat vaststellen wat hun informatiebehoefte is. Dat doe je vanuit de context van de bij stedelijk beheer gehanteerde asset management processen / (wettelijke) kaders enz. Daarbij ben je in staat om vanuit jouw deskundigheid te adviseren over welk deel van die informatiebehoefte een must have is, en wat eventueel een nice to have is. Dit  kun je ook uitleggen aan de desbetreffende asset. We zijn namelijk al snel geneigd om alles te vragen wat maar mogelijk is. Dit proces resulteert in een door de asset manager vastgestelde informatiebehoefte.
Vervolgens stel je met en voor deze assets vast wat dan, opnieuw vanuit de processen waarin deze data gebruikt wordt, de meest relevante datakwaliteitseisen bij deze informatiebehoefte zijn. De kwaliteitseisen zijn zo gedefinieerd dat datakwaliteit een meetbaar begrip wordt.

In een vervolgtraject (buiten scope van deze opdracht) kan dan worden gemeten wat de daadwerkelijke kwaliteit is van de data in de bak, en kan eenzelfde traject worden gestart voor alle andere assets. Aan de hand van de gemeten datakwaliteit en de datakwaliteits-eisen kan vervolgens (indien nodig) een verbeterplan gemaakt en uitgevoerd worden.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)

Verkeer en Openbare Ruimte
Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 14.000 collega’s dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dit doen we voor de 2,3 miljoen bezoekers van Sail, maar ook voor de buurman die graag een bloemperkje voor de deur wil. Je kunt je voorstellen dat het hierbij belangrijk is dat we assets zoals verhardingen, bruggen, kademuren en openbare verlichting goed onderhouden. Dit is de taak van onze afdeling Stedelijk Beheer. Om alle uitdagingen in de openbare ruimte het hoofd te bieden, richten wij ons op diverse transities. Zo verschuift onze focus van techniek naar functie, gebruik en veiligheid, van onderhoudbaar naar herbruikbaar en duurzaam en van degelijk naar met lef en flair. Binnen de afdeling Stedelijk beheer zijn diverse teams actief, waaronder het team Openbare Ruimte. Dit team zorgt voor integrale sturing op de instandhouding, het gebruik en de functie van de openbare ruimte, met als doelen: leefbaar, schoon, heel en veilig. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met onder meer stadsdelen en diverse andere teams binnen de gemeente.

Harde eisen:
 • Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
 • Je beschikt minimaal over een HBO / WO werk / denkniveau.
 • Je hebt aantoonbare kennis van / ervaring met geo-informatie / geo-data.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het domein openbare ruimte / Grond- Weg en Waterbouw.
 • Je hebt  affiniteit met asset management.
Wensen:
 • Je bent in het bezit van een erkende opleiding op het gebied van Asset Management en of data kwaliteit.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het managen van  datakwaliteit van objectdata.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met – en kennis van informatievraagstukken in het domein Assetmanagement beheer openbare ruimte en de daar geldende landelijke standaarden (bijv IMBOR)).
 • Je hebt aantoonbare ervaring met – en kennis van documentaire archief wettelijke eisen en ontwikkelingen in Nederland en internationaal.
Persoonlijke competenties:
 • Zelfstarter
 • Pragmatisch
 • Stevig in je schoenen
 • Communicatief vaardig
 • Politiek sensitief
Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Eindhoven    Uiterste reactiedatum: 13 mei 2021    Expertise: Servicedesk medewerker, Overig (ICT Support & Ondersteuning)
Locatie: Apeldoorn    Uiterste reactiedatum: 31 mei 2021    Expertise: Overig (ICT Software Development), JAVA developer
Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 14 mei 2021    Expertise: Coach, Overig (Management & Consulting), Agile coach, Scrum master ICT
Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 16 mei 2021    Expertise: Project secretaris, Projectmanagement ondersteuner, Projectmedewerker, Overig (Project management Ondersteuning)

Onze partners