Projectleider Functioneel Beheer

This job has been Expired

Projectleider Functioneel Beheer

 • Publicatie datum:7 december 2018
 • Aantal keer bekeken 557
0 Reacties
 • Start datum 07-01-2019
  Eind datum 30-04-2019
Opdracht omschrijving
Organisatie
Voor het fusietraject zijn verschillende projecten geïnitieerd om deze fusie gestalte te geven. Daar echter ook de reguliere gang van zaken doorgang moet vinden, zoeken wij op korte termijn een projectleider die voor de samenvoeging van de twee afdelingen Functioneel beheer en het managen van de ondersteuning binnen (andere) fusieprojecten waarbij ondersteuning van Functioneel Beheer rand voorwaardelijk is.
Opdracht
Samenwerking met de huidige leidinggevende(n) is het uitgangspunt.
Taken en verantwoordelijkheden
 • Projectvoorbereiding:
  • Projectplanning opstellen/aanvullen;
  • Projectbudgettering aanvullen;
 • Opstellen en implementeren beleid samen met de leidinggevende;
 • Optimaliseren van de uitvoeringsorganisatie samen met de leidinggevende;
 • Coördineren van de werkzaamheden binnen de werkgroep;
 • Vormgeven aan het veranderproces dat doorlopen wordt;
 • Afstemmen met andere projectleiders binnen diverse onderdelen;
 • Verantwoording afleggen aan projectmanager voor scope, projectvoortgang, resultaten en budget.
Inrichten en inspireren (verleiden)
 • Draagt de kernwaarden uit;
 • Daagt teamleiders uit vorm te geven aan het beleid met focus op samenhang en integraliteit (teams als onderdeel van één geheel).
Coachen
 • Begeleidt en coacht teamleiders in de verdere groei en taakvolwassenheid naar kwaliteit van ondersteuning, teams in de lead en zelfstandigheid.
Uitvoeren
 • Begeleidt teamleiders bij het zorgdragen voor de integraliteit van de beleids-, organisatie- en onderwijsontwikkeling (Onderwijs/HR/Financiën/ICT/Facilitair). Daagt de werkgroepleden uit in het behalen van de gewenste resultaten.
Innovatie
 • Bevordert en ondersteunt de innovatiekracht van collega-projectleiders.
Eisen
1. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als senior adviseur of afdelingsmanager binnen een afdeling functioneel beheer in de afgelopen 8 jaar;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen het werkveld Functioneel Beheer in de afgelopen 4 jaar;
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van dienstverlening in de afgelopen 4 jaar;
5. Aantoonbare werkervaring met fusietrajecten in de afgelopen 5 jaar;
6. Aantoonbare werkervaring op het gebied van onderwijs ondersteunende processen.