Projectleider Digitaal Archiveren

Projectleider Digitaal Archiveren

 • Publicatie datum:1 september 2017
 • Aantal keer bekeken 4725
0 Reacties
 • Opleidingsniveau HBO
  Ervaringsniveau Senior
  Aantal uur per week 25 tot 32 uur
 • Start datum 15 October 2017
  Eind datum 14 January 2018
  Branche ervaring Overheid
den haag
Opdracht omschrijving

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel 

Het traject tot Digitaal Archiveren loopt al sinds jaren. Er zijn diverse plannen opgeleverd, er is sprake geweest van een proeftuin en er is een proefkoppeling tot stand gekomen. Door allerlei ontwikkelingen, zowel intern als extern, hebben deze plannen nog niet geleid tot het opstellen en opleveren van onder andere een programma van eisen.

Gezien de noodzaak om digitaal te archiveren is recent gekozen voor een hernieuwde aanpak van het traject Digitaal Archiveren in het project. Doel is om door te werken aan de totstandkoming van een Digitaal Archief voor alle informatie-objecten en archiefbescheiden waarbij vindbaarheid van het digitale dossier voorop staat.

De projectleider zorgt niet alleen voor de oplevering van een uitgewerkte business case maar ook voor de uitwerking en een het borgen van een visie (vanuit de enterprise architectuur) op Digitaal Archiveren.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden

Het programma is op zoek naar een projectleider met veel ervaring en expertise op het gebied van Digitaal Archiveren. Deze projectleider heeft ervaring in het werkveld van een politiek gevoelige, bestuurlijke omgeving en is gewend om nauw samen te werken met gebruikers en de partners in de keten. De projectleider is bij voorkeur een persoon die hands-on ervaring.

De projectleider krijgt de opdracht: • er voor zorg te dragen dat de functionele eisen/wensen aangaande Digitaal Archiveren worden gefinaliseerd; • de ketenpartners te betrekken bij het opstellen van de functionele eisen en vervolgens plan en business case; • zowel het Expertise Centrum Archiveren als ook het CIO office als het gaat om het Enterprise Architectuurvraagstuk, te betrekken bij het opstellen van de functionele eisen en vervolgens plan en business case. De projectleider dient het plan en business case (PID) die moeten leiden tot realisatie van de verwoorde eisen/wensen aangaande Digitaal Archiveren, voor 11 december 2017 besluitvorming neer te leggen.

 

Eisen: 

– De Kandidaat heeft een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau; Management, Economie of Bedrijfskunde.

– De Kandidaat heeft minimaal 2 jaar recente werkervaring met projecten e/o programma’s op het gebied van Digitaal Archiveren waarbij vanuit een business perspectief leiding wordt gegeven.

– De Kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring met business projecten waar de business change een dominant onderdeel van was.

 

Wensen: 
– Ervaring binnen overheidsorganisaties