Projectcontroller

This job has been Expired

Projectcontroller

 • Publicatie datum:23 november 2018
 • Aantal keer bekeken 130
0 Reacties
 • Start datum 02-12-2018
  Eind datum 02-12-2020
Lelystad
Opdracht omschrijving
Het programma bestaat naast de P4 uit de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht; de G4). Elk van deze partners hebben een eigen Steunpunt, waar aanvragers en initiatiefnemers terecht kunnen voor informatie en andere vormen van ondersteuning. Voor de besluitvorming rond en de afwikkeling van het regionaal programmadeel is een gezamenlijk Programmabureau ingericht.
Afdeling
De afdeling GE (Gebiedsprogramma’s en Europa) levert een bijdrage aan de ruimtelijke economische structuurversterking van Flevoland door het organiseren van de uitvoering van integrale grootschalige gebiedsprogramma’s gekoppeld aan Europese programma’s. Dit gebeurt onder leiding van de programmamanagers van de afdeling. Daarnaast adviseren de programmamanagers de directie over strategische vraagstukken op het terrein van gebiedsontwikkeling.
Het programmabureau Europa heeft specifieke kennis en expertise op het gebied van inhoudelijke en financiële regelgeving met betrekking tot Europese programma’s. Het programmabureau toetst de naleving van de programma – en/of Europese richtlijnen met betrekking tot de inzet van middelen en communicatie. Het programmabureau bestaat uit een bureauhoofd, 8 (senior) project controllers en een medewerker beheer.
Opdracht
De onderstaande werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd gedurende de opdracht. Het beoordelen van de subsidie aanvragen met name op het gebied van Europese regelgeving (EFRO/ERDF), financieel beheer, begroting, staatssteun en inhoud (innovatie en koolstofarm);
 • Het beoordelen van voortgangs- en eindverslagen op het gebied van voldoen aan Europese regelgeving en uitvoering (cfm projectplan);
 • Het uitvoeren van controles ter plaatse (projectbezoeken) bij projectuitvoerders in het hele gebied van de Randstad;
 • Het opstellen van besluitvormingsdocumenten met name ten behoeve van de managementautoriteit van het Operationeel Programma (OP)  en incidenteel ten behoeve van het provinciaal bestuur;
 • Het beheren van jouw projecten in het projectmonitoring systeem van OP (Navision) en (eDocs);
 • Het onderhouden van contacten (en optreden als eerste aanspreekpunt) met uitvoerders van projecten;
 • Het signaleren van knelpunten in de uitvoering van projecten en het doen van voorstellen om de knelpunten op te heffen ten behoeve van en in overleg met de managementautoriteit en/of de projectuitvoerders.
Eisen
1. Beschikbaarheid op maandagen;
2. Bereidheid om te reizen in de Randstad;
3. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
4. Aantoonbare kennis van Kansen voor West blijkend uit relevante werkervaring;
5. Aantoonbare kennis van Europese subsidiefondsen blijkend uit relevante werkervaring;
6. Aantoonbare kennis van EFRO;
7. Aantoonbare werkervaring met de in de opdrachtomschrijving genoemde werkzaamheden in de afgelopen 8 jaar