Project management ondersteuner | KROOTZ Interim & ZZP

Project management ondersteuner #KRTZ

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 9 april 2018
Reageren tot 13 november 1600
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Nederland
Start datum 1 mei 2018
Eind datum 9 april 2018
Opleidingsniveau HBO, Universitair | WO
Ervaringsniveau Medior, Senior
Branche Overheid
Verlenging Onbekend

Opdracht omschrijving

Project management Ondersteuner ABR (36 uren/week) (vergelijkbaar in de raamovereenkomst ARAR schaal 9)

De inzet bestaat uit: 1. Analyse informatiestromen. 2. Opstellen Architectuur. 3. Adviseren over de architectuur 4. Aansluiten bij landelijke standaarden, o.a. uit het Informatieberaad Zorg. 5. Samenwerken met CIO-office RIVM, CIO-office VWS en Nictiz.

Achtergrond opdracht
Binnen het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM loopt het programma antibioticaresistentie (ABR). Antibioticaresistentie brengt de volksgezondheid in gevaar. Bacteriën worden in toenemende mate ongevoelig voor antibiotica. Dit maakt het effectief behandelen van infecties lastiger met ziekte, sterfte en hogere (zorg)kosten als gevolg. Het bestrijden van antibioticaresistentie blijft daarom hoog op de agenda van de overheid.
Het doel van het in 2015 gestarte programma ABR is om de gevolgen van resistentie zoveel mogelijk terug te dringen. Resistentie kan echter nooit geheel worden voorkomen. Het is een normaal verschijnsel van natuurlijke selectie. Het ontstaan en de verspreiding van resistente bacteriën kunnen wel beperkt worden. Ook kunnen we infecties proberen te voorkomen.
Aan dit programma werken verschillende organisatie-onderdelen van het CIb mee, waaronder Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten (EPI) en Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening (IDS). 
Tijdens de uitvoering van het programma zijn diverse initiatieven in gang gezet om de informatievoorziening rondom antibioticaresistentie te stroomlijnen, waaronder het project Eenheid van Taal ABR en een onderzoek naar de twee belangrijkste achterliggende applicaties: ISIS-AR en Type-Ned. 
Met de verdere ontwikkeling van het programma ABR wordt de afhankelijkheid van informatievoorziening groter en is behoefte aan een team dat de stabilisering en doorontwikkeling van de systemen op strategisch, tactisch én operationeel niveau kan begeleiden, in goed onderling overleg met verschillende groepen en initiatieven binnen en buiten het RIVM.
De vraag naar een team komt voort uit de behoefte (en noodzaak) aan samenhang in de te leveren ondersteuning, die tevens flexibel kan meebewegen met de behoefte aan ondersteuning binnen de organisatie. Het gezochte team beschikt in ieder geval over vier onderscheiden rollen, die al naar gelang de voortgang van de ontwikkelingen in meer of mindere mate kunnen worden ingezet.

Organisatorische context en cultuur
Het RIVM verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de volksgezondheid en het milieu/leefomgeving. Rijksvaccinatieprogramma, modelleren van het ontstaan en de verspreiding van ziekten en monitoring van luchtkwaliteit zijn enkele voorbeelden van haar activiteiten. Het RIVM heeft in partnerschip met het KNMI haar ICT ondergebracht bij het Shared Service Centre (SSC-)Campus. SSC-Campus levert ICT-diensten aan haar founding partners RIVM en KNMI en interdepartementaal aan andere rijksdiensten die ICT-ondersteuning wensen voor hun kennisintensieve en wetenschappelijke activiteiten. Deelnemers in SSC-Campus op dit moment (juni 2017) zijn RIVM, KNMI, CBG, CPB, PBL, RLI, SCP en RWS.

Eisen 
Kennis:
1.    Afgeronde HBO/WO opleiding Informatica of informatiekundig terrein
2.    Kennis en ervaring met PMO-rol in complexe projecten bij de overheid
3.    In staat zijn om zelfstandig concept verslagen en rapportages te produceren

Eigenschappen: 
– Teamspeler 
– initiatiefrijk, zelfstandig 
– Secuur en betrouwbaar 
– Behulpzaam 

Ook als je niet als ZZP offreelancer bent ingeschreven ben je van harte welkom om te reageren. We hebbende mogelijkheid om tijdelijke (project) contracten (payroll) aan te bieden opbasis van een maand salaris (CAO). Dit kan in combinatie met een ZZPinschrijving.Vraag naar de mogelijkheden.

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Eindhoven    Uiterste reactiedatum: 24 jan 2022    Expertise: Coach, Management (Training / Educatie / Coaching), Overig (Training / Educatie / Coaching), Consultant
Locatie: Rotterdam    Uiterste reactiedatum: 21 jan 2022    Expertise: Coach, Overig (Management & Consulting), Overig (Training / Educatie / Coaching)
Locatie: Zeist    Uiterste reactiedatum: 26 jan 2022    Expertise: Data analist, Data consultant
Locatie: Haarlem    Uiterste reactiedatum: 24 jan 2022    Expertise: Inkoper, Overig (Inkoop & Procurement)

Onze partners