Project Management Ondersteuner | KROOTZ Interim & ZZP

Project Management Ondersteuner #KRTZ

Opdracht informatie

Gepubliceerd op 16 januari 2019
Reageren tot 13 november 6800
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Nederland
Start datum 1 februari 2019
Eind datum 31 januari 2020
Opleidingsniveau HBO, Universitair | WO
Ervaringsniveau Medior, Senior
Branche Overheid
Verlenging Onbekend

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

De dienst is een uitvoeringsorganisatie van een ministerie. De dienst werkt aan de bescherming tegen overstromingen en aan schoon en voldoende water voor alle gebruikers. Bovendien bevordert de dienst de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, zowel op het wegennet als op het netwerk van wateren.
De dienst ontwikkelt zich tot een dienstverlenende organisatie voor wie via het hoofdwegennet van A naar B wil reizen. Veiligheid, doorstroming, comfort en betrouwbare informatievoorziening zijn daarbij sleutelwoorden.
Om er voor te zorgen dat verkeer en water op de nationale netwerken kunnen stromen en Nederland van droge voeten en voldoende en schoon water wordt voorzien, zijn betrouwbare data en ICT essentieel. De dient voert landelijke taken uit op het gebied van inwinning, beheer en verstrekking van data en ontwikkeling en beheer van hoogwaardige ICT.

Team Instrumenten
De dienst heeft voor de uitvoering van haar taken informatie nodig over de toestand van het door haar beheerde areaal. Dit betreft onder meer informatie over bodemligging, waterkwaliteit en waterkwantiteit. RWS gebruikt deze informatie voor de uitvoering van de primaire processen watermanagement en scheepvaartverkeersmanagement. De directie IGA binnen RWS-CIV verzorgt voor RWS het verkrijgen van de benodigde informatie. De informatie kan worden ingekocht en/of zelf worden ingewonnen.

De project management ondersteuner zal overwegend zijn taken uitvoeren binnen het team Instrumenten. Team Instrumenten bevindt zich in de keten van eigen inwinning van data met behulp van sensoren op diverse meet locaties. Team Instrumenten koopt deze sensoren, onderhoud en bijbehorende dienstverlening in.
Team Instrumenten moet de komende 3 jaar een inhaalslag uitvoeren op de vervanging van het huidige sensorareaal. Hiervoor zijn wij voornemen om naast het beheren van een vijftiental lopende levering en onderhoudscontracten een programma van 3 Europese aanbestedingen per jaar uit te voeren ter vervanging.

Ter ondersteuning van deze activiteiten zijn wij op zoek naar een interim Project Management Ondersteuner.

2. Organisatiecultuur en professionaliteit
Je werkt in verschillende projectsamenstellingen met projectleden uit verschillende afdelingen die bijdragen leveren vanuit hun eigen specialismen.

Binnen dit team ben je de rechterhand van de project manager en ondersteun je haar met zaken als projectplanning, overkoepelende projectadministratie en secretariële ondersteuning.
Je bent een van de basisleden van het team en een sparringpartner van de projectmanager. Dankzij jouw inhoudelijke nieuwsgierigheid kun je meedoen met inhoudelijke discussies en bouw je voldoende kennis op om zelfstandig notulen en acties te formuleren.
Je bent een kei in het organiseren van informatie: financiële overzichten, actielijsten of documenten hou je voor iedereen vindbaar bij en zijn zo helder dat hieruit de juiste conclusies duidelijk worden.
Je bent pro-actief en weet met planningen te anticiperen op benodigde acties, hebt mijlpalen in beeld, en houdt
andere teamleden met je energieke persoonlijkheid hierop alert.
Jouw overzicht en talent voor organiseren gebruik je om de voortgang van het team inzichtelijk te maken, te rapporteren en de financiële administratie te borgen.

3. Werkzaamheden
1.    Secretariële ondersteuning PM; verzorgen overleggen, ruimte en toegang
2.    Deelname projectoverleg en zorgen voor notulen
3.    Vastleggen besluiten en acties
4.    Actief zorgen voor deliverables van projectleden en buiten het project
5.    Projectplanningen
6.    Projectrapportage en voortgangscontrole
7.    Financiën en administratie van project

4. Opleiding
De Project manager ondersteuner heeft minimaal HBO werk- en denkniveau.

5. Werkervaring
De kandidaat heeft minimaal 1 jaar werkervaring.
De kandidaat heeft ervaring met een van de volgende werkzaamheden:
•    Planning en organisatie in projecten
•    EU-aanbesteding of contractvorming tbv inkoop van diensten of producten;

6. Soft skills
•    Je kunt goed samenwerken
•    Je bent zelf startend
•    overzicht
•    Je kunt goed plannen en organiseren
•    Je bent communicatief sterk
•    Je bent resultaat en actiegericht.

7. Hard skills
Eén of meerdere van de volgende ervaringen is een must:
•    Ervaring planning en organisatie in projecten
•    Ervaring met contractvorming / EU-aanbestedingen
•    Ervaring met zelfstandig organiseren van werkzaamheden waarbij anderen betrokken zijn

8. Wensen
De volgende aanvullende kennis & ervaringen zijn een pré:
•    Ervaring in een werkveld met operationeel beheer van materieel of onderhoudsprocessen
•    Ervaring binnen (Informatievoorziening in) binnen de overheid
•    Ervaring in een werkveld met meten in oppervlaktewater en/of sensoren

9. Bijzonderheden
De werkzaamheden worden Delft uitgevoerd

Opdracht is voor 18 uur per week.

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Rotterdam    Uiterste reactiedatum: 23 sep 2021    Expertise: Recruiter
Locatie: Den Bosch    Uiterste reactiedatum: 23 sep 2021    Expertise: Recruiter
Locatie: Leeuwarden    Uiterste reactiedatum: 22 sep 2021    Expertise: HRM adviseur
Locatie: Lelystad    Uiterste reactiedatum: 21 sep 2021    Expertise: Secretaresse, Overig (Secretarieel)

Onze partners