Procesmanager

Procesmanager

 • Publicatie datum:31 oktober 2017
 • Aantal keer bekeken 5073
0 Reacties
 • Opleidingsniveau HBO, Universiteit
  Ervaringsniveau Manager
  Aantal uur per week 33 tot 40 uur
 • Start datum 15 November 2017
  Eind datum 30 April 2018
  Branche ervaring Overheid
Utrecht, Nederland
Opdracht omschrijving

 

Procesmanager: Capacity Management en (Business) Continuity Management

Rolomschrijving en taakafspraken

Je dient er rekening mee te houden dat bij een eventuele verlenging van de opdracht na de initiële inhuurperiode het uurtarief wordt verlaagd met 1%. Reageren op deze opdracht betekent dat je hiermee akkoord gaat.

Opdracht
Algemeen geldende verantwoordelijkheden Procesmanager
•    Samen met de proceseigenaar vaststellen van procesdoelen en prestatie-indicatoren / KPI’s.
•    Analyseren van het huidige proces en vaststellen waar er verbeterpunten zijn.
•    Samen met stakeholders aanscherpen van de processcope. Vaststellen van de requirements.
•    Uitgaande van beleid, richting en requirements: overeenstemming vinden met alle stakeholders over gewenste procesgang, taken, rollen, verantwoordelijkheden.
•    Bepalen van de roadmap en planning om de gevraagde volwassenheidsgroei te realiseren.
•    Definiëren / actualiseren van het proces, tot en met de interfaces naar aangrenzende processen. Zorgdragen voor actualiseren van werkinstructies.
•    Analyseren van de tooling ter ondersteuning aan het proces(-doel) en vaststellen waar er verbeterpunten zijn.
•    Borgen van het gedefinieerde proces en werkinstructies in de uitvoering (workshops, afspreken & aanspreken, coachen).
•    Rapporteren over de procesoutput en bijsturen waar nodig.
•    Inzichtelijk maken van de mate van proactiviteit met het plannen en realiseren van capaciteit, ter voorkoming van klanthinder.
Aanvullende verantwoordelijkheden voor de Capacity Manager
•    Zorgdragen dat capaciteit een integraal onderdeel wordt van service designs.
•    Organiseren dat er, vanuit Architectuur, Design en Beheer, capaciteitsplannen komen en (periodiek) herzien worden, op basis van huidig gebruik, afnameplanning (vanuit demand management), trends en zaken als uitbreiding/inkrimping, (roadmaps van) nieuwbouw en changes.
•    Zorgdragen dat capaciteitsplannen uitgevoerd worden. Aanvullende verantwoordelijkheden voor de Continuity Manager
•    Samen met architectuur, Design en Beheer zorgdragen dat continuïteit een integraal onderdeel wordt van service designs.
•    Zorgdragen dat continuïteit geborgd is en in lijn is met risicoanalyses welke met de business zijn vastgesteld.
•    Zorgdragen dat er actuele continuïteitsplannen zijn.
•    Organiseren dat er periodiek uitval-/uitwijktests worden uitgevoerd, om vast te stellen of de continuïteitsplannen op zowel techniek, proces als niveau van mens werken.

Achtergrond opdracht
De procesmanager werkt in verschillende verbanden nauw samen met de Overall Procesmanager, de andere Procesmanagers en Delivery Managers. Daarbij hanteren we als uitgangspunt: ITIL v3 2011.
Procesmanagement
Binnen de ICT-organisatie zijn we gestart met een ‘kanteling’, waarmee het besturen van diensten en (keten-) processen over de diverse afdelingen heen een feit wordt. Dat vraagt verandering van proces, organisatie en mens. Op een tweetal processen, Capacity Management en Continuity Management, kunnen we daarbij momenteel hulp gebruiken van een procesmanager die de organisatie meehelpt in deze verandering, de procesinrichting vorm geeft en helpt bij de procesuitvoering.
Het eigenaarschap van de service management processen is belegd bij het lijnmanagement. Het lijnmanagement heeft een Overall Procesmanager aangesteld die het management adviseert in het vormgeven van het service management, het procesmodel realiseert en in stand houdt, en met de diverse procesmanagers de processen inricht. Per proces is een procesmanager aangesteld die zorgt voor de procesinrichting, -uitvoering en – verbetering van het proces en output ervan. De procesmanagers sturen in hun operationele procesuitvoering op proces-KPI’s, en dragen zorg voor rapportages erover richting onder meer Delivery Managers

Organisatorische context en cultuur
Spir-it draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer, onderhoud en support van alle applicaties, infrastructuur en netwerken. Dit zijn ca. 12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties waarvan een aantal zelf ontwikkeld zijn.

Samen met ruim 500 collega’s zorg je dat medewerkers zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen en burgers, advocaten, notarissen e.d. op een veilige manier toegang hebben tot informatie en dossiers.

Het ICT landschap ondergaat een grote vernieuwing slag. De beweging is naar een multi- kanalen service architectuur en een gelaagde on premise cloud architectuur hoofdzakelijk op basis van Microsoft (werkplek, bedrijfsvoering, externe dienstverlening) o.a. Windows server SQL server, Microft dynamics CRM,
.NET en Oracle fusion middleware (primair proces) o.a. BPM & SOA suite, WCC, ADF, OBIEE, Weblogic op basis van Linux.

Beheer van het ICT landschap is ingericht volgens de ITIL3 methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende tools: Topdesk voor de beheerprocessen, HP openview voor monitoring, Splunk voor logging, Visionwaves voor stuurinformatie en flexera voor licentiebeheer. Verder worden de product eigen faciliteiten voor beheer gebruikt zoals SCCM voor software distributie.

EISEN EN WENSEN

Eisen
– Afgeronde HBO- of WO-opleiding ICT
– Ruime kennis van en aantoonbare ervaring met ITIL V3 2011/ 3 jaar
– Aantoonbare kennis en ervaring van het inrichten, verbeteren en uitvoeren van capacity en continuity management in complexe ketens binnen grote organisaties, bij voorkeur ook binnen de overheid

Competenties
Je communiceert gemakkelijk op alle lagen van de organisatie. Het enthousiasmeren van de betrokkenen en het voortdurend verbeteren van de dienstverlening is je op het lijf geschreven. Je kunt daarbij goed schakelen en verbinden.
Neemt verantwoordelijkheid, zoekt de samenwerking, bent initiatiefrijk, overtuigend en besluitvaardig in je dagelijkse handelen.
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in zowel woord als geschrift.