Participatieadviseur WMO #6391

This job has been Expired

Participatieadviseur WMO #6391

  • Publicatie datum:13 maart 2017
  • Aantal keer bekeken 188
0 Reacties
Opdracht omschrijving

Standplaats: Almere
Startdatum: 13 juni 2016
Einddatum: 31 december 2016, (met optie verlenging)
Uren per week: 20
Opdrachtgever: gemeente Almere

Op deze opdracht kunnen reageren zzp’ers, freelancers, interim professionals (intrimmers), payrollers (payrolling), project detachering (tijdelijke arbeidskrachten)!

Voor onze opdrachtgever, een non-profit organisatie, is Maven Recruitment op zoek naar een Participatieadviseur WMO

Opdrachtomschrijving

Vanaf 1 januari is de gemeente verantwoordelijk voor bijna de gehele maatschappelijke ondersteuning aan haar inwoners. Het betreft ondersteuning op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn en opvoeding. De afdeling Sociale Wijkteams van de DSD voert de Jeugdwet en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Het doel van de Wmo is het mogelijk maken voor mensen met een beperking om langer thuis te kunnen blijven wonen en deel te nemen aan de samenleving.

Op het stadhuis wordt een flexibele schil ingericht waarbij de uren variabel zullen worden ingevuld en ingezet om de meldingen vanuit de wijkteams af te handelen. De gemeente is op zoek naar 5 kandidaten die flexibel inzetbaar zijn.

De participatieadviseur heeft als taak om complexe vragen van bewoners  te inventariseren en toe te leiden naar oplossingen die ertoe bijdragen dat de zelfstandigheid/ zelfredzaamheid van de bewoner kan voortduren. Uitgangspunt is inzet informele zorg, dus inzet eigen netwerk en vrijwilligers, alvorens overgegaan wordt naar maatwerkvoorzieningen.

Voor het in kaart brengen van de specifieke situatie van de bewoner zijn belangrijke competenties gespreksvaardigheid, probleemanalyse en interpersoonlijke sensitiviteit (empathisch vermogen). Bij het vinden van oplossingen gaat het in een gekantelde werkwijze om maatwerk. Het arrangement moet passen bij de specifieke situatie van de klant. Naast een ruime kennis van de sociale kaart vraagt dit om creativiteit. Het repertoire van mogelijke oplossingen is breder dan een beperkte lijst voorzieningen uit een verstrekkingenboek. De participatieadviseur moet in staat zijn om buiten de gebaande paden te werken en bereid zijn om nieuwe oplossingen te bedenken en zelfstandig beslissingen te nemen over niet-complexe individuele aanvragen.

Bij het verstrekken van maatwerkvoorzieningen ligt het zwaartepunt bij accuratesse en kennis van wetten en regels. Het gaat om een objectieve beoordeling of iemand al dan niet een bepaalde voorziening toegewezen krijgt. De regels moeten goed worden toegepast. Het uitgangspunt bij het zoeken naar oplossingen is de eigen kracht van de klant. Kortom het gaat enerzijds om kennis: kennis van de WMO en de sociale kaart. Maar ook om beperkingen die mensen kunnen ervaren. Anderzijds gaat het om vaardigheden: gespreksvaardigheid, probleemanalyse, empathisch vermogen, creativiteit.

Eisen:

  • Aantoonbaar minimaal 2 jaar, in de afgelopen 5 jaar, werkzaamheden bij een gemeente als participatieadviseur en/of WMO-consulent te hebben uitgevoerd.
  • Aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO-opleiding
  • Jehebt aantoonbare kennis van het vakgebied en de relevante regelgeving en goede kennis van en inzicht in de producten, processen en systemen op het vakgebied van Sociale Wijkteam. Je bent continu alert op nieuwe informatie en blijft op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Je hebt kennis van en overzicht over de toegekende voorzieningen en hulpmiddelen. Daarnaast heb je paramedische kennis om dossiers te kunnen inschatten, beslissingen te kunnen nemen en een passend zorgaanbod te kunnen vaststellen. Ook het herbeoordelen van AWBZ-indicaties (jeugd en/of volwassen) moet je kunnen.

Wensen:

  • Aantoonbaar een afgeronde HBO-opleiding Ergotherapeut en/of Psychologie.
  • Aantoonbaar 2 jaar werkervaring, opgedaan in de laatste 5 jaar, met zowel WMO als de AWBZ.
  • Antoonbaar werkervaring opgedaan binnen een wijkteam van een gemeente, met kennis van de wet WMO 2015