Medior Communicatieadviseur #KRTZ

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 1 mei 2018
Reageren tot 3 mei 2018
Bekeken Zichtbaar voor PRO
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Nederland
Start datum 1 juni 2018
Eind datum 1 juli 2019
Opleidingsniveau HBO
Ervaringsniveau Medior
Branche Overheid
Verlenging Onbekend

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Taken
– Volgt ontwikkelingen in relatie tot het vakgebied gerelateerd aan concern- en bedrijfs- kernfunctiebrede belangen. Vertaalt deze ontwikkelingen in richtinggevende alternatieven en hanteerbare oplossingen en bereidt beleidsbeslissingen voor.
– Analyseert een aangedragen of gesignaleerd probleem/wens en doet zo nodig nader onderzoek.
– Beschrijft en stelt kaders vast waarbinnen de oplossingsrichting moet worden gezocht en stemt af met de opdrachtgever. Maakt een plan van aanpak.
– Doet onderzoek en draagt oplossingen c.q. verbetervoorstellen aan. Bespreekt advies / voorstel met de opdrachtgever.
– Zorgt voor draagvlak en inbedding van de oplossingsrichting.
– Legt vanuit het eigen vakgebied verbanden en relaties naar andere vakgebieden. Volgt ontwikkelingen binnen het vakgebied t.b.v. de eigen professionaliteit.
– Vertegenwoordigt de afdeling als specialist op het vakgebied in overlegsituaties.
– De medior communicatieadviseur stelt kaders op voor de communicatie rond producten, processen en projecten.
– De adviseur draagt verantwoordelijkheid voor de vorm en de vertaling van de inhoud van alle communicatiemiddelen die worden ingezet.

– Is in staat, om rekening houdend met de algemene kaders, het communicatie- jaarplan, in hoofdlijnen te vertalen in een adequaat communicatieplan voor deelprojecten.
– Zorgt voor een effectieve en efficiënte totstandkoming van de communicatieprojecten en thema’s(inclusief evenementen)die vallen binnen zijn aandachtsgebied.
– Coördineert productie van communicatiemiddelen, bewaakt de kwaliteit, het budget en legt financiële verantwoording af.

Eisen
– HBO/WO-niveau (communicatie, journalistiek marketing en eventuele andere voor de functie relevante opleidingen op HBO/WO-niveau.
– Toont voldoende adviesvaardigheden, die nodig zijn voor het uitbrengen van adviezen aan opdrachtgevers / management.
– Kent en gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten van zijn vakgebied.

– Voor de medior communicatieadviseur verlangt de organisatie minimaal 5 jaar ervaring

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Amsterdam    Uiterste reactiedatum: 28 sep 2020    Expertise: Business analist, Product owner
Locatie: Nieuwgein    Uiterste reactiedatum: 30 sep 2020    Expertise: Communicatieadviseur
Locatie: Middelburg    Uiterste reactiedatum: 27 sep 2020    Expertise: Overig (ICT - Web development)
Locatie: Den Haag    Uiterste reactiedatum: 5 okt 2020    Expertise: Teamleider, Management (ICT - Algemeen & Changemanagement), Overig (ICT - Algemeen & Changemanagement)

Onze partners