Manager afdeling Participatie, Handhaving & WMO a.i.

This job has been Expired

Manager afdeling Participatie, Handhaving & WMO a.i.

  • Publicatie datum:13 november 2018
  • Aantal keer bekeken 455
0 Reacties
  • Start datum 01-12-2018
    Eind datum 01-04-2019
Opdracht omschrijving

Wij zijn voor onze opdrachtgever op zoek naar een Interim Manager Handhaving, Paricipatiewet & WMO. 

De Interim Manager is verantwoordelijk voor de aansturing van de afdeling Handhaving in fase van Ontwikkeling.
De ontwikkeling heeft betrekking op een meer integrale, mensgerichte benadering waarbij de rol van Werk en Inkomen in de keten met het arbeidsontwikkelbedrijf, Werkgeverservicepunt en de Sociale wijkteams moet veranderen van zelf begeleiden naar regie. Voor de afdeling handhaving betekent dit een ontwikkeling naar vroegtijdige betrokkenheid van handhaving. Ook wordt steeds meer ingezet op activerend handhaven. Er wordt nu gekozen voor een Interim Manager omdat het -vooruitlopend op de ontwikkelingen van het cluster niet logisch is een vast afdelingshoofd aan te stellen. Bovendien lijkt het goed nu iemand tijdelijk aan te stellen die ervaring heeft met veranderprocessen.

De afdeling bestaat uit 22 medewerkers.

Wat voor manager zoeken we precies?
Inhoudelijk deskundig met ervaring in verandertrajecten. De bedoeling is dat de Interim manager de afdeling door het veranderingproces heen leidt en dat de manager mede verantwoordelijkheid draagt voor de clusterbrede verandering.

Een stevige manager met een combinatie van verbinding en resultaatgerichtheid. De manager is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het cluster als geheel. Die ontwikkeling zet in op meer integraal, mensgericht en preventief werken en op een betere rol van werk en inkomen in de keten. Van zelf begeleiden naar regie. Voor handhaving betekent dit een ontwikkeling naar vroegtijdige betrokkenheid van handhaving. Ook wordt steeds meer ingezet op handhaving als middel om mensen te activeren.

Eisen

  • Je kan t/m 28 november exclusiviteit garanderen voor deze opdracht    
  • Je bent 27 november in de ochtend beschikbaar voor een intakegesprek    
  • Je hebt ervaring binnen gemeentes als verandermanager    
  • Je hebt management ervaring binnen het sociale domein en hierdoor kennis van handhaving en WMO