Management Secretaris / Adviseur | KROOTZ Interim & ZZP

Management Secretaris / Adviseur #KRTZ

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 13 april 2018
Reageren tot 13 november 1600
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Nederland
Start datum 16 juli 2018
Eind datum 31 december 2018
Opleidingsniveau Universitair | WO
Ervaringsniveau Medior, Senior
Branche Overheid
Verlenging Onbekend

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is de technische organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de informatievoorziening (IV) – waar nodig 24/7 – en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteiten en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Ruim 1.600 medewerkers zetten zich in voor deze dienst. Met het afronden van het programma (eind 2017) heeft Dienst ICT tevens de verantwoordelijkheid voor de vernieuwing van de ICT voor de organisatie.

De Management secretaris/Adviseur werkt voor het Diensthoofd ICT.

Doelstelling

De dienst voert het IV en ICT project- en programmamanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business, dienst Informatiemanagement (IM) en dienst ICT bij de uitvoering van projecten en programma’s. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services.

Het werkterrein ICT richt zich, als onderdeel van de bedrijfsvoering, vanuit zowel praktijkinzet als beleidsinzet, op het bevorderen van een effectieve en efficiënte organisatie en het doelmatig en doeltreffend laten functioneren van informatie en communicatietechnologische middelen en toepassingen.

Het werkterrein ICT geeft uitvoering aan de visie op ICT, stimuleert verantwoord gebruik van ICT-middelen en –toepassingen, en bevordert snelle, gedegen service bij defecten aan deze middelen en/of toepassingen door de ontwikkeling en uitvoering van op de organisatievereisten toegesneden ICT-beleid, koers en strategie.

Verantwoordelijkheden

Je bent verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van de diverse overleggen, zoals het MT D-ICT, stuurgroepen en taskforces (naar behoefte) dmv het voorbereiden van de agenda, verzamelen van noodzakelijke onderliggende stukken en het tijdig distribueren van deze informatie aan de deelnemers van het overleg. Tijdens het overleg draag je de verantwoordelijkheid voor een correct verslag en bijhouden van een actielijst. Tevens is het voorbereiden van beleidsnotities een onderdeel van de verantwoordelijkheid.

Daarnaast draai je mee in een team aan adviseurs en draagt daarin zorg voor annotaties van overlegdocumentatie, en advisering aan de Dienstleiding (in bredere zin).

Taken

Je signaleert en analyseert ontwikkelingen op verschillende strategische terreinen, organiseert en onderhoudt netwerken en kan netwerken organiseren, legt contacten met kennis- en informatiedragers op strategisch niveau en waar opportuun ook op tactisch en beleidsniveau.

Je fungeert als vraagbaak voor het diensthoofd ICT, bereidt vergaderingen voor en draagt zorg voor verslaglegging, bereidt beleidsnotities voor en draagt zorg voor noodzakelijke oplegnotities, schrijft zelfstandig rapportages, ondersteunt het diensthoofd in het nemen van besluiten bij met name de meest complexe strategische vraagstukken, met advies op maat (van informeel overleg tot overkoepelende visienotities).

Je hebt een scherp oog voor procesverbeteringen en fungeert als aanspreekpunt voor medewerkers binnen en buiten de dienst. Op verzoek van de dienstleiding zet je opdrachten uit in de organisatie en bewaakt deze. Je draagt bij aan de totstandkoming van producten binnen de Planning en Control Cyclus.

Eisen

  • U heeft een afgeronde WO-opleiding, bij voorkeur richting Bestuurlijk Informatiekunde
  • U heeft minimaal 2 jaar relevante ervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar als management secretaris/adviseur.
  • U heeft aantoonbare ervaring met het opstellen van bestuurlijke notities. 
  • U heeft meer dan 2 jaar werkervaring (binnen de afgelopen 10 jaar) heeft in een soortgelijke functie binnen de rijksoverheid 
  • U heeft aantoonbare werkervaring opgedaan waarbij je MT vergaderingen en beleidsnotities hebt voorbereid en zorg hebt gedragen voor verslaglegging.
  • Aantoonbare werkervaring opgedaan waarbij je zelfstandig rapportages hebt geschreven, en het afdelingshoofd hebt ondersteund bij het nemen van besluiten bij complexe strategische vraagstukken.
Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Alkmaar    Uiterste reactiedatum: 26 jul 2021    Expertise: Projectmanager ICT, Overig (ICT - Projectmanagement)
Locatie: Amsterdam    Uiterste reactiedatum: 14 jun 2021    Expertise: MarCom adviseur, Overig (Communicatie), Overig (Marketing)
Locatie: Roosendaal    Uiterste reactiedatum: 18 jun 2021    Expertise: Medewerker Marketing & Communicatie, Overig (Communicatie)
Locatie: Den Haag    Uiterste reactiedatum: 15 jun 2021    Expertise: Administratief medewerker, Financieel medewerker, Overig (Sociaal Domein), Overig (Administratief)

Onze partners