Kwartiermaker MKB

This job has been Expired

Kwartiermaker MKB

 • Publicatie datum:19 oktober 2018
 • Aantal keer bekeken 474
0 Reacties
 • Start datum 01-11-2018
  Eind datum 01-11-2019
Opdracht omschrijving

we zoeken per 1 november 2018 een:
Kwartiermaker MKB (24 uur per week) in Utrecht

De organisatiezet in op beleid ontwikkelen voor het stimuleren van duurzame verbindingen tussen mkb en hogescholen, waarbij dit beleid recht doet aan de veelvormigheid van zowel hogescholen als mkb-ondernemingen. De kwartiermaker betrekt verschillende gesprekspartners bij het proces en begeleidt proefprojecten en -programma’s om de ontwikkelde visie te concretiseren.

De opdracht:
Veel mkb-ondernemingen hebben geen of beperkte capaciteit om zelf nieuwe kennis te ontwikkelen en zijn dus aangewezen op externe kennispartners. Hogescholen worden steeds belangrijker als kennispartner voor het mkb. Praktijkgericht onderzoek behoort tot de kerntaken van hogescholen. Het onderzoek dat hogescholen doen past goed bij de behoefte van mkb-ondernemingen: het is kortdurend, multidisciplinair en praktisch. Andersom wordt het mkb ook belangrijker voor hogescholen. Hogescholen leiden op voor een beroepspraktijk die steeds sneller verandert, ook door technologische ontwikkelingen. Samenwerking met het bedrijfsleven is belangrijk om het curriculum actueel te houden en de aansluiting op de arbeidsmarkt te optimaliseren. Een goede kennisrelatie tussen mkb en hogescholen kan een belangrijke impuls zijn voor regionale groei en werkgelegenheid. Hogescholen hebben de ambitie om hun positie als kennisinstelling in de regio de komende jaren uit te bouwen. De uitdaging is de netwerken meer strategisch op te zetten zodat er werkelijk co-creatie en duurzame verbindingen ontstaan.

De Kwartiermaker MKB die we zoeken heeft:

 • Ruime (management)ervaring bij zowel de nationale overheid (in elk geval het ministerie van Economische Zaken & Klimaat), bij een kennisinstelling en bij een intermediaire organisatie zoals een regionaal ontwikkelingsmaatschappij;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met het ontwikkelen van beleid gericht op het mkb;
 • Eerder aansprekende resultaten behaald op het domein van innovatiebevordering en samenwerking;
 • Ervaring met het effectief kunnen omgaan met verschillende, soms strijdige belangen en verschillende partijen;
 • Kennis van en ervaring met nudging als beleidsinstrument;
 • Een academisch werk- en denkniveau.

Daarnaast is de Kwartiermaker:

 • Open, evenwichtig, zelfbewust en straalt vertrouwen uit;
 • Inspirerend en verbindend, opereert met tact en toewijding;
 • in staat zich onafhankelijk op te stellen;
 • Organisatiesensitief, omgevingsbewust en politiek-bestuurlijk sensitief;
 • Een onafhankelijke denker die de uitvoerbaarheid niet uit het oog verliest;
 • Een strategisch netwerker