Juridisch Beleidsadviseur #KRTZ

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 30 mei 2018
Reageren tot 7 juni 2018
Bekeken Zichtbaar voor PRO
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Nederland
Start datum 18 juni 2018
Eind datum 1 november 2018
Opleidingsniveau Universitair | WO
Ervaringsniveau Medior
Branche Gemeente
Verlenging Onbekend

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

De eenheid

Je werkt bij de eenheid Bestuur en Managementondersteuning. Binnen deze eenheid worden alle beleids- en beheerszaken op het gebied van bestuur, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke onderwerpen, documentaire informatievoorziening, I&A/ICT, financieel beleid en financiële administratie, personeel en organisatie, Arbo, projectondersteuning, secretariaat, museum en zwem- en recreatiebad behandeld. Je werkt in een team waarbij integrale samenwerking vereist is.

De functie

Als juridisch beleidsadviseur werk je binnen de organisatie mee aan een aantal uitdagende projecten. Het gaat daarbij om:

 • de ontwikkeling van de Haven,
 • het project,
 • de realisatie van een nieuwe woonwijk,
 • de ontwikkeling van het buitengebied,
 • de ontwikkeling van bestemmingsplannen,
 • de aankoop van gronden.

Je vervult de juridische control functie met als aandachtsgebieden: grondzaken, vastgoed, privaatrecht, aanbestedingsrecht, publiek-publieke en publiek-private samenwerking. De verhouding privaatrecht / publiekrecht is ongeveer 60% / 40%. Je bent vraagbaak en sparringpartner voor andere collega’s op het gebied van juridische zaken. Je huurt onder regie externe juridische adviseurs in en begeleidt deze.

Je adviseert op organisatieniveau over de meer complexe juridische terreinen. Je levert juridische inbreng in strategische projecten. Je stelt (complexe) overeenkomsten op en borgt de juridische kwaliteit van de overige overeenkomsten. Je toetst de overige overeenkomsten en voorgenomen handelingen op hun rechtsgevolgen. Je adviseert over de gevolgen van ontwikkelingen en adviseert het management en het bestuur over de aangelegenheden binnen het specifieke project in relatie tot andere (beleids-) terreinen. Je voert juridische procedures en vertegenwoordigt de belangen.

Je signaleert en vertaalt landelijke en/of provinciale ontwikkelingen op juridisch gebied (met name gebiedsontwikkeling) naar de situatie, met inbegrip van advisering over de juridische consequenties van het te ontwikkelen en uit te voeren beleid. Je bent juridisch regisseur binnen de grote en complexe projecten. Je adviseert over de te volgen strategie en het toe te passen instrumentarium binnen de gebiedsontwikkeling. Je behandelt complexe vraagstukken binnen je vakgebied. Je ontwikkelt en stelt strategisch (beleid)kaders en plannen op voor (publiek-) privaatrechtelijke aangelegenheden. Je geeft vorm en inhoud aan het proces van contracten en ziet er op toe dat contractanten hun verplichtingen nakomen. Je handelt in voorkomend geval claims af. Je adviseert over en past het grondbeleidsinstrumentarium toe.

Kandidaatomschrijving

De kandidaat beschikt over de volgende kennis en ervaring:

 • In het bezit zijn van minimaal WO diploma Rechten, bij voorkeur privaatrecht en/of publiekrecht.
 • In staat zijn om projectmatig en procesmatig te werken en analytisch te denken.
 • Kennis van en ervaring in een bestuurlijk-ambtelijke organisatie.
 • Je hebt ervaring met het werken in de cloud.
 • Je hebt ervaring met het in kaart brengen, uitwerken en presenteren van scenario’s op strategische vraagstukken.
 • Je hebt ervaring in en met projectmatig en procesmatig te werken.
 • De kandidaat beschikt over de volgende competenties en vaardigheden:
 • Je beschikt over aantoonbare goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.
 • Je denkt en werkt analytisch.
 • Je hebt een flexibele en open werkhouding.
 • Je bent een verbinder en zoekt de samenwerking.
 • Je bent resultaatgericht met behoud van de relatie.

Eisen

Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde WO opleiding Rechten, privaat- en/of publiekrecht

Op CV aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar als Juridisch Beleidsadviseur bij een overheidsorganisatie. 

Op CV aantoonbaar meer dan 4 jaar in de afgelopen 5 jaar werkervaring met publiek- én privaatrecht. 

Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO opleiding Privaatrecht en/of Publiekrecht

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Nieuwegein    Uiterste reactiedatum: 30 nov 2020    Expertise: Administratief medewerker, Overig
Locatie: Papendrecht    Uiterste reactiedatum: 24 nov 2020    Expertise: Projectmanagement ondersteuner, Overig (Project management Ondersteuning)
Locatie: Rotterdam    Uiterste reactiedatum: 29 nov 2020    Expertise: Salarisadministrateur, Overig
Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 25 nov 2020    Expertise: HRM adviseur, Overig (HRM)

Onze partners