Interim Strategisch Financieel Adviseur Bedrijfsvoering

This job has been Expired

Interim Strategisch Financieel Adviseur Bedrijfsvoering

  • Publicatie datum:16 november 2018
  • Aantal keer bekeken 124
0 Reacties
  • Start datum 01-12-2018
    Eind datum 01-12-2019
omgeving Rotterdam
Opdracht omschrijving
Het cluster Bedrijfsvoering 
Het cluster staat voor een solide, betrouwbare en integrale bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (SCOPAFIJTH). Dagelijks zijn hiermee circa 260 medewerkers aan het werk. Zij worden aangestuurd door de clusterdirecteur en in totaal 7 teammanagers. De clusterdirecteur en de teammanagers vormen samen het clusterteam (CT
Het cluster is ingericht naar de klantvraag. Dit betekent een indeling naar 1e, 2e en 3 elijns werkzaamheden.
Taakveld financiële concerntaken
Binnen de 3e lijn is het taakveld Financiële Concerntaken ondergebracht. Dit taakveld zorgt o.a. voor de financiële kaderstelling en advisering richting de clusters. Ook is dit taakveld eigenaar van de P&C-cyclus en worden de Treasury-activiteiten onder verantwoordelijkheid van dit taakveld uitgevoerd.
De functie: strategisch financieel adviseur Bedrijfsvoering
Naast de financiële adviseurs zijn er thans ook twee Strategische financieel adviseurs: één voor het cluster Ruimte en één voor cluster Beleid. Vanwege een aantal lopende ontwikkelingen is er thans ook behoefte aan de tijdelijke invulling van de functie van Strategisch financieel adviseur Bedrijfsvoering
De opdracht
Als Strategisch Financieel adviseur Bedrijfsvoering heb je een belangrijke rol in de kwaliteitsbewaking van documenten / adviezen die door taakveld FC worden opgeleverd. Uiteraard stel je die ook zelf op. Daarnaast ga je aan de slag met een aantal opgaven / projecten, onder andere gericht op het verder verstevigen van de basis onder de financiële advisering en informatievoorziening. In hoofdlijn bestaat de functie de volgende onderdelen:
Financiële kaderstelling;
Het mede opstellen en/of toetsen van financiële verordeningen en andere kader stellende documenten.
Financiële advisering;
Uitbrengen van financiële adviezen m.b.t. cluster Bedrijfsvoering.
P&C-cyclus;
Een bijdrage leveren aan documenten in de jaarlijkse P&C-cyclus (Begroting, 1e Actualisatie, Voorjaarsnota, Programmarapportage en Jaarrekening) waaronder o.a. het borgen dat deze aan de laatste wettelijke voorschriften voldoen.
Programma-indeling nieuw begroting;
T.b.v. de begroting 2020-2023 moet samen met de raad worden gekomen tot een nieuwe programma-indeling. Door de momenteel ingehuurde coördinator begroting wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor dit proces. Er is behoefte aan een sparringpartner die gedurende het proces het verloop van reflectie kan voorzien én documenten die in dat proces worden opgeleverd op kwaliteit beoordeeld.
Kostenverdeelstaat;
Onderzoek of en zo ja welke wijzigingen in de systematiek van kostenverdeling noodzakelijk zijn om uurtarieven beheersbaar te houden.
P-managementinformatie;
Verdere ontwikkeling van betrouwbare en tijdige P-managementinformatie in een proces waarin handmatige werkzaamheden zoveel als mogelijk zijn teruggebracht.
Eisen
1. Je beschikt minimaal over een gevolgde hbo opleiding;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van de gemeentelijke Planning en Control in de afgelopen 10 jaar;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het optimaliseren en veranderen van gemeentelijke P&C producten;
4. Aantoonbare werkervaring met het aansturen van de gemeentelijke P&C producten in de afgelopen 3 jaar;
5. Aantoonbare werkervaring met het optimaliseren van p-managementinformatie;
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als financieel adviseur in de afgelopen 5 jaar.