Interim Sr. Business Analist #KRTZ3331309 | KROOTZ Interim & ZZP

Interim Sr. Business Analist #KRTZ3331309

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 10 februari 2021
Reageren tot 25 februari 2021
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Amsterdam
Start datum Zo snel mogelijk
Aantal uur 36 uur
Soort contract ZZP inhuur contract, Payroll contract
Opleidingsniveau HBO
Branche Gezondheidszorg I Welzijn

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

De afdeling werkt aan de omslag naar een agile organisatie. Hierin zijn recent een aantal agile teams geformeerd rondom thema’s. Een van deze thema’s betreft de afdeling waarin twee agile teams werken aan Procesoptimalisatie. De opdracht voor de BA is niet tot in finesse bekend maar behelst o.a. business analisten werkzaamheden om van goedgekeurde aanvraag naar werkbare producten te komen. De analyse werkzaamheden zullen zich vooral richten op de werk- en patiëntenprocessen binnen de setting. Daarnaast is de BA-rol nieuw voor de organisatie. We zijn dus op zoek naar iemand met senioriteit in deze functie om a) uitvoerend werk te kunnen verrichten en b) te adviseren over de vormgeving van deze nieuwe rol. Ziekenhuis ervaring is uiteraard een pre. 

De Business analist legt de vertaling van hoe de ‘business’, zorg en bedrijfsvoering, (gaat) werken naar hetgeen de afdeling aan hen moet opleveren. De business analist ondersteunt de collega’s van de werkvloer in het uitdenken van de gewenste manier van werken en hoe informatiesystemen en techniek daarbij kunnen ondersteunen. Collega’s ondersteunt de business analist door scherp te formuleren wat er van applicaties en techniek vereist is.

De Business Analist is doorgaans lid van een agile team gericht op een specifiek thema en stelt zich daarin ten doel om zorg te dragen dat de klant krijgt wat nodig is om haar werk goed te kunnen doen, van zo hoog mogelijke kwaliteit binnen de kaders (strategie, architectuur, security, privacy, financiën) die zijn gesteld.

Taken en verantwoordelijkheden die bij de functie horen

De Senior Business Analist is verantwoordelijk voor:

 • Het vertalen van de klantbehoefte naar de best passende functionele en technische/applicatieve oplossing i.s.m. de Business Owner / klant, Product Owner en Techleads.  De business analist begeleidt en coördineert analyses ten behoeve van voorgenomen veranderingen en ontwikkelingen binnen een organisatie. Een business analist is de schakel tussen de business requirements (dat wat de gebruikersorganisatie wil en/of nodig heeft) en de oplossing (op te leveren door het ontwikkelingsteam).
 • Het ondersteunen bij de realisatie van de oplossing.
 • Het formuleren van de Definition of Done voor projecten / user stories waarin helder staat omschreven wanneer het beoogd resultaat is bereikt.
 • Het uitvoeren van benodigde analyses in een agile setting: o.a. procesanalyse, requirements analyse, informatieanalyse, user stories, use cases, business cases, impactanalyse, stakeholderanalyse.  Belangrijkste doelen daarbij zijn het identificeren, analyseren en specificeren van requirements van de gebruikerskant (functionele wensen en eisen), een beeld geven van de oplossing die mogelijk is, communiceren en toetsen van de oplossing als bruikbare informatie naar het team of leverancier, het doorvertalen van de mogelijke oplossing naar bruikbare specificaties voor ontwikkelaars en het modelleren van data en business processen zodat de oplossing ook geborgd kan worden. Bewaakt hierbij dat eerst vanuit het vraagstuk (proces en gebruiker) wordt gekeken voordat tot de oplossing wordt overgegaan.
 • Het onderzoeken van, en adviseren over, de mogelijkheden van nieuwe én bestaande informatiesystemen en technieken t.a.v. behoeften van de klant.
 • Het bewaken van de kwaliteit en compliance van de oplossing op het gebied van (i)strategie, architectuur, privacy, security, wet- en regelgeving.
 • Het bewaken van de kosten baten ratio: voorkomen van onnodig hoge investeringen op de korte termijn en te hoge exploitatielasten op de lange termijn.
 • Ondersteuning van de Product Owner (PO) bij opstellen (high level) Plan van Aanpak voor het thema waar de BA aan werkt.

Eisen waaraan je moet voldoen:

 • Ziekenhuis ervaring is uiteraard een pre. 
 • Meer dan 10 jaar ervaring als Business Analist in complexe omgevingen zoals een ziekenhuis.
 • Is bekend met en geschoold in methoden en technieken voor business analyse
 • Kennis van zorg- en bedrijfsvoeringsprocessen in de ziekenhuiszorg en spreekt de taal van de klant.
 • Kan workshops en andere ‘groepscreatie’ initiatieven organiseren en leiden opdat deze maximaal resultaat behalen.

Alle bovenstaande eisen zijn harde criteria eisen. Je dient alle gevraagde functie eisen te bezitten, alleen dan kunnen wij je verder meenemen in de selectie.

MUST: Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie. 

Geef ook in je CV het volgende aan:

Datum beschikbaarheid;
Hoeveel uur per week;
Vakanties of belemmeringen;
(concreet) Lopende sollicitaties/intakes;
Vakantie;
Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten of Salarisindicatie.

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Alkmaar    Uiterste reactiedatum: 26 jul 2021    Expertise: Projectmanager ICT, Overig (ICT - Projectmanagement)
Locatie: Amsterdam    Uiterste reactiedatum: 14 jun 2021    Expertise: MarCom adviseur, Overig (Communicatie), Overig (Marketing)
Locatie: Roosendaal    Uiterste reactiedatum: 18 jun 2021    Expertise: Medewerker Marketing & Communicatie, Overig (Communicatie)
Locatie: Den Haag    Uiterste reactiedatum: 15 jun 2021    Expertise: Administratief medewerker, Financieel medewerker, Overig (Sociaal Domein), Overig (Administratief)

Onze partners