Interim Projectadviseur/-secretaris ICT #KRTZ5239118 | KROOTZ Interim & ZZP

Interim Projectadviseur/-secretaris ICT #KRTZ5239118

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 22 april 2020
Reageren tot 7 mei 2020
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Cuijk
Start datum Zo snel mogelijk
Aantal uur 16 uur
Soort contract ZZP inhuur contract, Payroll contract
Opleidingsniveau HBO
Branche Gemeente
Verlenging Ja

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Inleiding

Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding van die fusie is de harmonisering van het informatiebeleid en de gezamenlijke ICT-voorzieningen. Op dit moment bestaan er voor een groot deel nog drie aparte ICT-omgevingen met verschillen in gebruikte hardware en software. Voor de uitvoering van de projectleiding binnen de geformeerde werkgroep Informatie, Organisatie en Techniek zijn wij op zoek naar een projectadviseur/-secretaris.

Doel van de opdracht

Wij zijn op zoek naar een projectadviseur/-secretaris die de dagdagelijkse projectsturing en -advisering verzorgt van de harmonisatie van de ICT-omgevingen. 

Het huidige concept Plan van Aanpak voor de werkgroep is bijgevoegd. Hierin vindt u de beschrijving van de werkzaamheden van de werkgroep en de verdeling in deelwerkgroepen. Verder hebben we het Implementatieplan toegevoegd, waarin de samenhang met de andere werkgroepen is aangegeven. De gevraagde werkzaamheden worden uitgevoerd in nauwe samenwerking.

Gevraagde dienstverlening

 • Ondersteunt en adviseert de voorzitter van de werkgroep. Stuurt projectmatig aan richting de werkgroep en de onderliggende deelwerkgroepen met medewerkers uit uiteenlopende disciplines, 
 • De projectsecretaris/-adviseur is verantwoordelijk voor het verder uitwerken van het huidige Plan van Aanpak tot een gedetailleerd harmonisatieplan waarin alle projecten en deelprojecten nader uitgewerkt/toegelicht worden, met daarin projectdefinitie, projectorganisatie (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden), kosten en kostenbeheer, projectscope, aanpak en planning en projectbeheersing (beheersmechanismen, risicoanalyse en risicobeheer en communicatieplan). Daarnaast dienen de onderlinge (tijd)afhankelijkheden tussen de deelprojecten zo veel mogelijk in kaart worden gebracht.
 • Veel van de (deel)projecten kunnen namelijk gelijktijdig worden gestart en uitgevoerd. Tussen bijvoorbeeld de deelwerkgroepen Infrastructuur en Applicaties zitten diverse onderlinge afhankelijkheden, waardoor het van essentieel belang is om alle (deel)projecten centraal aan te sturen.
 • Realiseren van projecten in samenwerking met voorzitter van initiatiefase tot en met de overdracht naar de staande organisatie, binnen afgesproken planning en budget en conform afgesproken kwaliteitsnormen.
 • Zorgen voor rust in wat een groot veranderingsproject voor de betrokken medewerkers is.
 • Periodiek deelnemen aan de deelwerkgroepen.
 • Participeren in heronderhandelen van bestaande contracten en waar nodig aanbestedingen.
 • Opstellen van periodieke projectvoortgangsrapportages.
 • Kwaliteit

Voor de begeleiding van dit project zijn we op zoek naar iemand die:

 • Aantoonbare ervaring heeft met de harmonisatie en integratie van ICT-omgevingen (waaronder ook de bestaande applicatielandschappen) van gemeenten. Ervaring in relatie tot een gemeentelijke herindeling/fusie; 
 • Gebruik kan maken van informatie en gegevens uit eerdere harmonisatie- en integratietrajecten bij andere gemeenten; 
 • Kennis heeft van huidige en toekomstige informatiearchitectuur binnen gemeenten en van de gemeente als schakel binnen de gehele overheid en het maatschappelijk veld; 
 • Beschikbaar is in de periode mei 2020 tot en met januari 2022;
 • Heeft aantoonbare ervaring met projectadvisering (of projectleiding) en een projectmanagementmethode (zowel Prince2 als SCRUM worden binnen de huidige organisaties gebruikt, een combinatie hiervan is ook binnen het project denkbaar);
 • Motivatiebrief + CV in het Nederlands;
 • Minimaal 1 referentie inzake vergelijkbare/gelijksoortige opdracht.
Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 28 apr 2021    Expertise: Projectmanagement ondersteuner, Overig (Project management Ondersteuning)
Locatie: Den Haag    Uiterste reactiedatum: 25 apr 2021    Expertise: JAVA developer, Backend developer, Full stack developer
Locatie: Rotterdam    Uiterste reactiedatum: 31 mei 2021    Expertise: Service delivery manager, Management (ICT Algemeen & Change management), Overig (Management & Consulting)
Locatie: Rotterdam    Uiterste reactiedatum: 25 apr 2021    Expertise: Project secretaris, Projectmanagement ondersteuner

Onze partners