Interim Programmamanager ICT #KRTZ1754062

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 28 september 2021
Reageren tot 6 oktober 2021
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Den Haag
Start datum Zo snel mogelijk
Eind datum 10 oktober 2022
Aantal uur 32 uur, 36 uur
Soort contract ZZP inhuur contract, Payroll contract
Opleidingsniveau WO
ZZP tarief € 100 per uur
Branche Overheid, Gemeente

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Binnen de organisatie staan we voor een grote ict-veranderopgave. We willen een organisatie zijn die goed aansluit op de nieuwe ontwikkelingen en de mogelijkheden binnen de ict. We willen ook flexibeler kunnen inspelen op interne en externe ontwikkelingen en eisen rond digitalisering. Hiervoor is voor de organisatie een visie op digitaal werken ontwikkeld die gebaseerd is op de volgende drie pijlers:

 1. Digitaal werken doen we met de gehele organisatie (organisatiebrede afspraken over de inzet van informatisering, ontwikkeling digitale vaardigheden, collectieve werkstijl afspraken);
 2. We omarmen als architectuur de platformgedachte (realisatie en uitbouw van een samenwerkingsplatform, een dataplatform, en een ontwikkeling richting de nieuwe digitale werkomgeving voor de publieksprofessionals);
 3. We omarmen daarbij de mogelijkheden van de cloud (ontwikkeling onder voorwaarden richting een hybride cloudarchitectuur).

Deze pijlers raken alle medewerkers en impliceren een forse koerswijziging voor ICT (andere architectuur, andere rollen), zal andere eisen stellen aan de selectie van applicaties (deze dienen aan te sluiten op het platform) en zal zwaar leunen op de informatiemanagementfunctie van de organisatie.

Om organisatie-breed de ontwikkelingen in goede banen te leiden heeft de organisatie behoefte aan een programmamanager die zich richt op het realiseren van een moderne ICT-omgeving oftewel ‘het Virtuele kantoor’ die onder meer de volgende deelonderwerpen behelst:

 • Het realiseren van het (hybride) datacenterconcept met o.a. de inrichting van Ms Azure en de zorgen voor continuïteit van dienstverlening (Uitwijkscenario’s);
 • Het realiseren van het (hybride) werkplekconcept met gebruik van VDI’s en Windows 10 en keuze en vernieuwing van laptops voor de medewerkers;
 • De realisatie van een breed samenwerkingsplatform met de inzet van Ms Office 365 producten.

De Programmamanager zorgt voor:

 1. Ontwikkelen van de programmavisie
 2. Identificeren en afbakenen van de doelen
 3. Uitwerken van een geloofwaardige en haalbare strategie
 4. Doorvertalen van de doelen naar baten
 5. Definiëren van de inspanningen, resultaten, middelen en condities
 6. Bepalen van de robuustheid van het programma
 7. Structureren van het programma
 8. Uitvoeren van het programma

Het resultaat is een werkplekomgeving te realiseren op basis van de uitgewerkte concepten zodat de organisatie haar medewerkers de komende 5 tot 8 jaar een omgeving biedt om in te werken.

Dit programma heeft veel raakvlakken met andere ontwikkelingen in de organisatie zoals:

 • De ontwikkeling van een business continuïteitsplan;
 • Vervanging van vaste telefonie en telefooncentrale;
 • Migreren van storage en back-up naar de cloud;
 • Ontwikkeling van Identity and Access Management (IAM);
 • Datawarehouse-ontwikkelingen.

De afgelopen periode hebben we ons inhoudelijk voorbereid op de realisatie van dit ‘Virtuele Kantoor’. Nu is de tijd aangebroken om door te pakken en tot realisatie over te gaan. We zijn op zoek naar een programmamanager die deze multidisciplinaire ontwikkeling gaat aansturen.

De programmamanager die we zoeken stuurt continu op strategisch niveau het geheel van samenhangende projecten, processen en activiteiten aan om één of meer van tevoren gedefinieerde doelstellingen over ontwikkeling van de ICT-omgeving van de gemeente Westland te realiseren. Deze zijn van strategisch belang in de dynamische omgeving van een politiek bestuurlijke organisatie.

De programmamanager stelt het uitvoeringsprogramma (kaders, scope, besluitvorming, mandaat) op en managed deze inclusief de daarop gebaseerde investeringen en de exploitatiebudgetten. Je verstrekt opdrachten voor de activiteiten, projecten en processen binnen een programma en monitort de voortgang hiervan en de bijdrage die dit levert aan de strategische en bestuurlijk vastgestelde doelen.

De programmamanager bewaakt de voortgang van het programma onder andere op bestuurlijk, procesmatig, projectmatig en financieel gebied (qua planning, prognoses, kwaliteit en risico’s). Je werkt samen met diverse stakeholders om tot een goede programmering en uitvoering te komen. Je werkt met in- en externe partners aan de ontwikkeling van de ICT-omgeving. Om dit allemaal te kunnen realiseren opereer je als “een spin in het web” tussen het bestuur (wethouders), management, de business vertegenwoordigers en de eigen I&A organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de rapportages naar de opdrachtgever, voedt en doet de voorbereiding van besluitvormingstrajecten richting directie en bestuur en draagt er zorg voor dat deze activiteiten ook passen binnen de kaders van de vastgestelde ICT Governance.

Eisen:

1. Afgeronde wo bachelor opleiding in de richting van ICT.
2. Aantoonbare werkervaring als Programmamanager ICT binnen een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 5 jaar.
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen het werkveld van strategische informatievoorziening in de afgelopen 10 jaar.
4. Aantoonnbare werkrvaring met het aansturen van complexe ICT ontwikkelopgaven als Programmamanager en Ambtelijk Opdrachtgever.
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij de (semi-)overheid in de afgelopen 5 jaar.
6. Aantoonbare kennis van de ICT ontwikkelopgaven van vergelijkbare organisaties (duidelijk weergegeven in het cv middels een voorbeeld).

Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie.

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: den-bosch    Uiterste reactiedatum: 22 dec 2023    Expertise: Bestuurssecretaris, Personal assistant, Managementassistent
Locatie: Groningen    Uiterste reactiedatum: 10 dec 2023    Expertise: Functioneel beheerder
Locatie: Den Haag    Uiterste reactiedatum: 10 dec 2023    Expertise: Content specialist, Webredacteur, Communicatiemedewerker, Communicatieadviseur, Overig (Communicatie), Content creator, Overig (Webredactie)
Locatie: Rotterdam    Uiterste reactiedatum: 13 dec 2023    Expertise: Communicatieadviseur, Overig (Communicatie)

Onze partners