Interim PMO

This job has been Expired

Interim PMO

 • Publicatie datum:5 november 2018
 • Aantal keer bekeken 539
0 Reacties
 • Start datum 26-11-2018
  Eind datum 01-12-2019
Opdracht omschrijving

Omschrijving project:
Als Senior Projectmanagement Officer ondersteun je de programmamanager en de projectleiders in het uitvoeren van het programma en de projecten Kern Gezond. Dit behelst risicomanagement, administratieve en organiserende taken, maar nog belangrijker: je bent de rechterhand van de programmamanagers en projectleiders en fungeert als klankbord. Je bent een organisatietalent die ervoor zorgt dat de projectleiders en programmamanagers volledig ontzorgd worden op het gebied van procescoördinatie en rapportages. Je hebt een proactieve houding en brengt een dosis energie en vasthoudendheid mee.

Je voert als Senior Projectmanagement Officer (PMO’er) in ieder geval de volgende taken uit:

 • • assisteren van de programma-en projectmanagers bij het opstellen van programma- en projectplanningen en het bewaken daarvan;
 • • voortgangsoverzichten verzamelen en afwijkingen signaleren en analyseren;
 • • de programma- en projectmanager assisteren bij het opzetten van de (financiële en algemene) projectadministratie en het bewaken daarvan;
 • • Je maakt financiële prognoses, bewaakt het budget en adviseert over de inrichting van sturing op geld
 • • periodieke programma- / projectrapportages samenstellen en rapportage termijnen bewaken;
 • • zorgdragen voor (centrale) projectarchivering met inachtneming van de richtlijnen hiervoor;
 • • methodische ondersteuning geven voor MSP/PRINCE2 en/of Agile SAFe aan programma- en projectmanagers;
 • • zorgdragen voor de bewaking van de richtlijnen t.a.v. kwaliteitsmanagement voor de projecten/programma’s;
 • • zorgdragen voor de invulling en bewaking van de richtlijnen van risicomanagement voor de projecten/programma’s;
 • • identificeren en actief mitigeren & communiceren van risico’s en risicobeperkende maatregelen
 • • bewaken en registreren resourcemanagement van de projecten/programma’s
 • • overige administratieve werkzaamheden.
 • • opstellen en onderhouden van planning, waaronder een capaciteitsplanning (resourcemanagement) en integrale planning en deze bewaken;
 • • bijhouden en najagen van actielijsten;
 • • organiseren van meetings, agenda’s voorbereiden en notuleren in overleggen waaronder programmamanagement team (PMT), stuurgroepen en program board;
 • • zorgdragen voor het communicatieplan, adviseren over en mede-invulling geven aan de inrichting van (project)communicatie
 • • bewaken scope en sparring-partner van het programmateam.
 • • zorgdragen voor alle inkoopverplichtingen van het programma conform inkoopbeleid van de organisatie.

Duur opdracht: 1 jaar met optie op verlenging van 2×1 jaar
Aantal uren per week: 40
Standplaats: Utrecht/Woerden