Interim Manager programmering & projecten #KRTZ2813996

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 20 oktober 2021
Reageren tot 27 oktober 2021
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Bergen op Zoom
Start datum Zo snel mogelijk
Eind datum 31 maart 2022
Aantal uur 32 uur
Soort contract Payroll contract
Opleidingsniveau WO
Verlenging Ja

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Het profiel
We zoeken een strategische verbinder zowel intern (bestuur, management en opdrachtgevers) als extern (regionaal en lokaal), iemand die een strategische kijk heeft op de inhoud, goed de samenhang borgt en overview heeft in relatie tot de programma’s en projecten die lopen of starten in met name het ruimtelijk domein.

Je hebt visie, durft keuzes te maken en weet anderen hierin mee te nemen. Je hebt lef, luistert goed naar anderen en vraagt door als het spannend wordt. Je beschikt over bestuurlijke en politieke sensitiviteit. Je kan schakelen op alle niveaus binnen en buiten de organisatie. Je brengt de juiste partijen met elkaar in gesprek om zo tot een gezamenlijk gedragen plan te komen. Je beschikt over programmamanagement- en projectleiderschapskwaliteiten. Als manager programmering & projecten ben je vaak opdrachtgever en in enkele gevallen ook opdrachtnemer. Je bent een aanjager en weet voortgang te houden op of opnieuw aan te brengen bij lopende programma’s en projecten. Je bent resultaatgericht en houdt de bestuurlijke doelen goed in beeld. Je zoomt uit als dat nodig is, je brengt focus aan en kan prioriteiten goed inschatten. Je bent creatief in het binnenhalen van subsidies op zowel Europees, landelijk als regionaal niveau. Je beschikt over een goed netwerk ook binnen West-Brabant. Bovenal ben je een strategische gesprekspartner voor bestuurders, directie en MT. Je faciliteert en coacht collega’s binnen de organisatie om de gezamenlijke doelen te halen en brengt lijn hierin aan.  

De opdracht
De focus van de opdracht ligt op:

  • bestuurlijke ondersteuning van de portefeuillehouder;
  • strategiebepaling met betrekking tot gebiedsontwikkeling. Hieronder wordt verstaan het aanbrengen van een strategische lijn in de programma’s en projecten in het fysiek domein op de korte en lange termijn;
  • portfoliomanagement en het organiseren van implementatiekracht;
  • voortgang bewaken op een aantal lopende dossiers met betrekking tot gebiedsontwikkeling op lokaal niveau of in relatie tot regionale investeringen;
  • het in beeld brengen van de organisatorische uitdagingen in relatie tot programmering en projecten (o.a. focus, kwaliteit personeel, etc.).

Dit vertaalt zich in de volgende concrete resultaten:

  • Een visie en implementatievoorstel voor de strategische versterking op inhoud van de samenwerking tussen programma’s en projecten.
  • Een overzicht en een plan van aanpak met acties gericht op het optimaliseren van de samenwerking in- en extern in relatie tot de programmering en de afgesproken doelstellingen.
  • Voortgang leveren op lopende dossiers.

De werkzaamheden bestaan uit

 • bevorderen van onderlinge afstemming en integrale samenhang van de programma’s, projecten en activiteiten binnen de programmering;
 • sturing en coördinatie van de programma(‘s) en projecten met name in het fysiek domein;
 • adviseren van het bestuur en de gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de totstandkoming, evaluatie en bijstelling van programma(’s) en projecten, rekening houdende met de ontwikkelingen in en wensen en behoeften van de samenleving;
 • in beeld brengen en actueel houden van programma’s en projecten door de vertaling ervan in een  programmering waarin vermeld staat welke projecten of activiteiten wanneer uitgevoerd worden;
 • in samenspraak met de gemeentesecretaris/ algemeen directeur de inrichting of aanpassing van overlegstructuren die nodig zijn voor een adequaat bestuurlijk-ambtelijk samenspel;
 • het als ambtelijk opdrachtgever verstrekken van (project)opdrachten aan  projectleiders of andere functionarissen en toezien op de juiste en tijdige invulling en bijstelling hiervan;
 • organiseren van  benodigde capaciteit en middelen in samenspraak met directeur bedrijfsvoering en dienstverlening of teammanager om invulling te kunnen geven aan het opdrachtgeverschap, waaronder het toekennen van capaciteit en middelen aan een projectleider;
 • motiveren, stimuleren, faciliteren van projectleiders of andere functionarissen, voor een goede uitvoering van hun activiteiten of projecten, voor zover dat valt binnen

de toegewezen programma(‘s) en projecten;

 • gevraagd en ongevraagd leveren van de informatie aan de gemeentesecretaris/ algemeen directeur of directeur bedrijfsvoering en dienstverlening die nodig is om hun functie goed te kunnen uitoefenen.

Binnen de organisatie wordt gewerkt volgens de methode Projectmatig Creëren.

 

Eisen:

 • WO- werk- en denkniveau
 • Ervaring met programmamanagement en projectleiderschap
 • Ruime werkervaring in complexe programma’s en projecten voor gebiedsontwikkeling
 • Aantoonbare ervaring met het werken binnen complexe netwerken met verschillende belangen
 • Communicatief vaardig zowel mondeling als op schrift

Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie. 

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: den-bosch    Uiterste reactiedatum: 22 dec 2023    Expertise: Bestuurssecretaris, Personal assistant, Managementassistent
Locatie: Groningen    Uiterste reactiedatum: 10 dec 2023    Expertise: Functioneel beheerder
Locatie: Den Haag    Uiterste reactiedatum: 10 dec 2023    Expertise: Content specialist, Webredacteur, Communicatiemedewerker, Communicatieadviseur, Overig (Communicatie), Content creator, Overig (Webredactie)
Locatie: Rotterdam    Uiterste reactiedatum: 13 dec 2023    Expertise: Communicatieadviseur, Overig (Communicatie)

Onze partners