Interim Financial Controller (junior / medior)

Interim Financial Controller (junior / medior)

 • Publicatie datum:15 oktober 2018
 • Aantal keer bekeken 3525
0 Reacties
 • Opleidingsniveau HBO, Universiteit
  Ervaringsniveau Junior, Medior
  Aantal uur per week 17 tot 24 uur, 25 tot 32 uur
 • Start datum 01-11-2018
  Eind datum 02-02-2019
  Branche ervaring Overheid, Gemeente
 • Soort contract ZZP, Tijdelijk projectcontract (payroll)
  ZZP tarief € 30 - €45
  Jaar salaris (CAO) €30.000 - €45.000
Den Haag, Nederland
Opdracht omschrijving

De werkzaamheden zijn veelal bestuurlijk, organisatorisch en/of inhoudelijke complex.

Taken:
•Het afstemmen en realiseren van de activiteiten binnen de context van het beleid rond een specifieke en specialistische bedrijfskundige discipline.
•Het uitvoeren van en adviseren over de toepassing van specifiek beleid, regelingen en complexe situaties.

Doelstelling:
De taken richten zich op de doorontwikkeling en vormgeving van activiteiten en processen binnen een specialistische bedrijfskundige discipline, teneinde bedrijfsvoeringsprocessen en werkzaamheden binnen de organisatie doelmatig te laten verlopen en Business Control te laten ontstaan. De beschreven werkzaamheden beogen het karakter en de essentie van de functie weer te geven. Afhankelijk van de situatie kunnen accenten in de uitoefening van de werkzaamheden verschillen.

*Eis: Ervaring hebben binnen de Publieke Sector!

Werkzaamheden:
Uitvoerende taken.
•Realiseert de doorontwikkeling van instrumenten en processen: onderzoek, analyse en vormgeving hiervan.
•Analyseert uitvoeringsproblemen, en ontwikkelt hierbij nieuwe oplossingsrichtingen.
•Ontwikkelt en realiseert diensten en producten op het gebied van bedrijfsvoering.
•Vertaalt beleid naar procedures, richtlijnen, instrumenten. 
•Adviseert en ondersteunt bij de integrale toepassing van het afgesproken beleid vanuit een specifiek bedrijfsvoeringsdiscipline, met inachtneming van de samenhang met andere bedrijfsvoeringsgebieden. 
•Fungeert als vraagbaak voor management en medewerkers bij de interpretatie en praktische uitvoering van meer complexe situaties / casuistiek. Kan hierbij terugvallen op collega’s binnen Bedrijfsvoering.
•Verantwoordelijk voor opstellen voortgangsrapportages capaciteitsmanagement.
•Maandelijks gesprekken voeren in het kader van de capaciteitscyclus.
•Verantwoordelijk voor opstellen financiele voortgangsrapportages.
•Verantwoordelijk voor opstellen begroting.
•Voorbereidingen in het kader van de jaarrekening.

Kennis en vaardigheden:
•Kennis van het specifieke terrein op tenminste HBO niveau.
•Inzicht in de bedrijfskundige facetten van een organisatie.
•Uitstekende advies- en sociale vaardigheden.
•Brede of gespecialiseerde kennis van bedrijfsvoeringsaspecten
•Vaardigheid in het opzetten van processen en procedures.
•Vaardigheid in het omgaan met belangentegenstellingen.
•Kunnen omgaan met vertrouwelijke en (politiek) gevoelige informatie.

-Looptijd: 29 oktober tot en met 2 februari 2019, met mogelijke verlenging tot 1 april 2019.
-Uren inzet: 24 uur per week (geen inzet tijdens normale vakantie periodes zoals najaar vakantie of kerst)