Interim Agile Coach #KRTZ3505281 | KROOTZ Interim & ZZP

Interim Agile Coach #KRTZ3505281

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 10 juni 2020
Reageren tot 14 juni 2020
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Amsterdam
Start datum Zo snel mogelijk
Aantal uur 32 uur, 40 uur
Soort contract Payroll contract
Opleidingsniveau HBO
Branche Overheid
Verlenging Ja

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

De rol van Agile coach is gedurende het implementatietraject van de IV Professionalisering een noodzakelijke aanvulling op de rol van scrummaster. Verwacht mag worden dat de teams steeds zelfstandiger en professioneler gaan werken waardoor de inzet van Agile coaches niet van structurele aard is.
IV bevind zich in de opstartende fase van de IV Professionalisering, het opstarten van de Scrumteams en het Agile werken. Intensieve begeleiding door ervaren Agile coaches is daarom van essentieel belang.

IV kent twee domeinen die intensieve begeleiding behoeven. Daarnaast is ook de begeleiding van het Management team van groot belang om zo de scrumteam goed te laten aansluiten op het management.
Het voortbrengingsproces zoals voorgeschreven door de IV Professionalisering komt in gevaar bij onvoldoende of kwalitatief niet toereikende begeleiding.

Opdrachtomschrijving:
– Leer en help startende scrumteams, teamleden, management en stakeholders:
o Invulling te geven aan wendbaarheid, flexibiliteit, samenwerken en continu verbeteren.
o De voorspelbaarheid van de teamresultaten te vergroten en onzekerheden te verkleinen door een kort cyclische aanpak.
o Frequent te reflecteren op eigen handelen om zo bij te sturen en te verbeteren (Continu verbeteren)
o Met het adopteren van de Agile mindset, denkwijze en aanpak
o Door hen gevraagd en ongevraagd hulp en advies te bieden
o Ondersteunen en richting geven aan het implementeren van de IV Voortbrengingsprocessen (Vraagsturing, Beheer, Besturingsmodel) binnen IV.
– Kennisdeling met de sleutelrollen in het Agile werken
– Opleiden interne medewerkers
De inzet van de externe coaches is tijdelijk en zal per kwartaal geëvalueerd worden

Eisen:
– 10 jaar Kennis ervaring bij grote (overheids)organisatie.
– Begeleiden van (scalen van) grote agile verandertrajecten.
– Inrichten JIRA planningstool.
– Organiseren divisie brede PI-planningen.
– In staat kennis over te dragen.

Alle bovenstaande eisen zijn harde criteria eisen. Je dient alle gevraagde functie eisen te bezitten, alleen dan kunnen wij je verder meenemen in de selectie.

Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie. 

Geef ook in je CV het volgende aan:

Beschikbaarheidsdatum;
Hoeveel uur per week;
Vakantie;
Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten of Salaris.

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Eindhoven    Uiterste reactiedatum: 13 mei 2021    Expertise: Servicedesk medewerker, Overig (ICT Support & Ondersteuning)
Locatie: Apeldoorn    Uiterste reactiedatum: 31 mei 2021    Expertise: Overig (ICT Software Development), JAVA developer
Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 14 mei 2021    Expertise: Coach, Overig (Management & Consulting), Agile coach, Scrum master ICT
Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 16 mei 2021    Expertise: Project secretaris, Projectmanagement ondersteuner, Projectmedewerker, Overig (Project management Ondersteuning)

Onze partners