Interim Acceptant Zorg en Inkomen Verzekeringen #KRTZ

Opdracht informatie

Gepubliceerd op 17 november 2017
Reageren tot 12 november 8000
Bekeken Zichtbaar voor PRO
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Nederland
Start datum 27 november 2017
Eind datum 27 november 2018
Opleidingsniveau MBO
Ervaringsniveau Medior
Branche Financiële dienstverlening
Verlenging Onbekend

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Specifiek voor deze rol gelden strikte regels m.b.t. deskundigheid en opleidingen van de kandidaat. Deze regels zijn dat:

1.    de kandidaat in bezit is van de vereiste diploma’s en certificaten van opleidingen (zoals WFT-modules) conform gevraagd functieprofiel;

2.    de kandidaat zijn deskundigheid goed onderhoudt via Permanente Educatie (PE);

3.    de kandidaat zijn deskundigheid doorlopend onderhoudt en aantoonbaar permanent actueel is;

4.    de kandidaat (indien van toepassing) een duidelijk overzicht bij de aanbieding verstrekt van bovengenoemde deskundigheid en opleidingen.

 

Rolomschrijving en taakafspraken

Doel van de functie:

Het actief beheren en onderhouden van de verzekeringsportefeuille van Zorg en Inkomen en verzekeringen ten aanzien van de producten op de afdeling Zorg en Inkomen.

 

Resultaatgebieden:

1.    Beheer en uitbreiding van de portefeuille.

Activiteiten

–    Maakt offertes voor lopende polissen c.q. voor nieuw aangeboden risico’s

–    Communiceert mondeling en schriftelijk de voorgestelde aanpassing c.q. offerte naar de relatie, al dan niet via de Inspecteur

–    Controleert ontvangen polissen op juistheid en volledigheid aan de hand van de aanvraag

–    Voert overleg inzake acceptatie en schades met relaties en maatschappij(en)

–    Beoordeelt en doet voorstellen tot acceptatie van aangeboden risico’s

 

2.    Administratieve werkzaamheden

Activiteiten

–    Beoordeelt binnenkomende post en het draagt zorg voor snelle afhandeling van urgente zaken

–    Voert nieuwe polissen van producten in

–    Controleert aanvraagformulieren op juistheid en volledigheid

–    Verwerkt mutaties, uitkeringen en naverrekeningen

–    Correspondeert met relaties en maatschappijen terzake van informatieverstrekking of –verkrijging

 

3.    Overige werkzaamheden

Activiteiten

–    Adviseert in het algemeen relaties inzake het productenpakket van Zorg en Inkomen

–    Overlegt periodiek met de buitendienst op commerciële – en contactdagen

–    Draagt (mede) zorg voor het opleiden van nieuwe collega’s

–    Werkt mee aan projecten op afdelingsniveau en / of op afdelingsoverstijgende projecten binnen op het gebied van productverbetering /- vernieuwing

 

Zelfstandigheid:

De werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd binnen het raamwerk van afspraken, contracten en acceptatierichtlijnen, in overleg met de hoofdacceptant en / of afdelingsleiding.

 

Contacten:

Intern: Naast collega’s op de afdeling, verzekeringsinhoudelijk contact met collega’s op diverse afdelingen.

Extern: (Potentiële) relaties, Maatschappijen, Accountants, Arbodiensten, Re-integratiebedrijven

 

Functie-eisen:

Kennis:

– Opleiding minimaal op MBO-niveau, kennis van sociale wetgeving m.n.

ziekte(kosten) en arbeidsongeschiktheid en verzekeringstechnische kennis, zoals

WFT schade opleiding

 

Ervaring: 

– Tot 3 jaar ervaring vereist in een vergelijkbare functie.

 

Overige eisen:

– Commerciële instelling, cijfermatig inzicht, accuraat.

– Kunnen werken onder druk.

– Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

– Proactieve houding ten opzichte van relaties en productontwikkeling

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Amsterdam    Uiterste reactiedatum: 1 dec 2020    Expertise: UX designer, Overig (Design & Multimedia)
Locatie: Veenendaal    Uiterste reactiedatum: 2 dec 2020    Expertise: Projectmanager ICT, Overig (ICT - Projectmanagement)
Locatie: Veenendaal    Uiterste reactiedatum: 2 dec 2020    Expertise: BI consultant, Overig (ICT - Data & Analyse)
Locatie: Veenendaal    Uiterste reactiedatum: 2 dec 2020    Expertise: Implementatie consultant, Overig (ICT - Projectmanagement), Consultant, Overig (ICT - Algemeen & Changemanagement), Overig (Management & Consulting)

Onze partners