Informatiespecialist DIV

Informatiespecialist DIV

 • Publicatie datum:13 oktober 2017
 • Aantal keer bekeken 4678
0 Reacties
 • Opleidingsniveau MBO
  Ervaringsniveau Senior
  Aantal uur per week 33 tot 40 uur
 • Start datum 02 January 2018
  Eind datum 31 March 2018
  Branche ervaring Overheid
Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

Team DIV

Het team Documentaire Informatie Voorziening (DIV) is onderdeel van de dienst Facility Management, en draagt (mede) zorg voor de instandhouding van de informatiehuishouding door adequaat informatie- en archiefbeheer. Het team adviseert proceseigenaren over de inrichting van duurzaam documentbeheer in de dynamische fase. Bovendien zorgt DIV voor het ontwerp (inrichting), de implementatie en het beheer van het Documentmanagement Systeem (DMS).

 

De kerntaken van het team zijn:

Ondersteunen van de organisatie bij het duurzaam inrichten en uitvoeren van documentair informatiemanagement. (Adviesfunctie.)

Duurzaam inrichten en beheren van semistatische archieven, analoog en digitaal. (Beheerfunctie)

De informatiespecialist coordineert de dagelijkse werkzaamheden en zorgt voor de verdeling van het werk. Neemt deelt aan landelijke projecten, of projecten coördineert, bijvoorbeeld met betrekking tot invoering van de digitale postkamer.

 

Doelstelling

Vernieuwend op het gebied van digitalisering van de informatievoorziening. Kunnen anlayseren van  informatievraagstukken en een oplossing kunnen aandragen.

 

Verantwoordelijkheden

Is verantwoordelijk voor de coordinatie van de dagelijkse werkzaamheden en voor de coordinatie en uitvoering van projecten.

 

Taken

De Informatiespecialist DIV

 • Levert producten en diensten, met name in het archiveringsproces, gebruik makend van gestandaardiseerde (specialistische) methoden en technieken.
 • Hij/zij verricht zaakcoördinatie, bijvoorbeeld met betrekking tot het proces van vernietiging en van overdracht, maar ook bij vernieuwingsprojecten.
 • Hij/zij past zelfstandig richtlijnen toe, bijvoorbeeld voor vaststellen bewaartermijn, bewerking van complexe dossiers, vaststellen beperking openbaarheid etc.
 • Hij/zij ondersteunt medewerkers  bij de toepassing van methoden en technieken. Bijvoorbeeld binnen het postproces bij het beoordelen of een brief mag worden geopend.
 • Hij/zij stelt – in het kader van voorbereiding en mede aan de hand van beschikbare formats –plannen van aanpak op voor de toepassing van vastgestelde beleidsproducten.
 • Hij/zij onderhoudt contact met collega’s binnen de eenheid en met de beleidsadviseur DIV voor een gezamenlijke aanpak van vastgestelde beleidsproducten
 • Hij/zij maakt uitvoeringsafspraken voor de DIV binnen de centraal vastgestelde kaders en richtlijnen en doet voorstellen vanuit de uitvoeringspraktijk ter verbetering van de uitvoering van de toepassing van vastgestelde beleidsproducten.
 • Hij/zij bevordert als mentor de professionaliteit van collega’s.
 • Hij/zij ondersteunt gebruikers, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van complexe DIV werkzaamheden binnen de dynamische fase.
 • Hij/zij neemt specialistische en overkoepelende informatievragen in behandeling.
 • Van de informatiespecialist DIV wordt ook verwacht dat deze deelneemt aan landelijke projecten, of projecten coördineert, bijvoorbeeld met betrekking tot invoering van de digitale postkamer.

 

Eisen

 • Minimaal een afgeronde erkende MBO-4 diploma
 • Minimaal 3 jaar werkervaring als informatiespecialist binnen het vakgebied digitalisering van de informatievoorziening.
 • Aantoonbare werkervaring met het opstellen van projectplannen (kandidaat moet in staat zijn om een project/implementatieplan/business case op te stellen)
 • Aantoonbare recente werkervaring in een overheidsorganisatie.
 • Werkervaring met het nieuwe digitale werken.