Informatie Analist

This job has been Expired
Tacs
Opdracht overzicht

Maurits van Oranje, Gebroeders De With, HendrikCasimir I van Nassau-Dietz, Piet Hein, Maarten Harpertszoon Tromp, Michielde Ruyter, allemaalnamen die belangrijk zijn geweest voor onze Nederlandse geschiedenis. Namen vanformaat van personen die kundig waren en stoutmoedig. Zij hebben er voorgezorgd dat wij in Nederland veilig zijn en een welvarende natie zijn. Vooral veiligheiden welvarend blijven is erg belangrijk. Wil jij jouw ICT expertise inzetten omNederland veilig en welvarend te houden? Schrijf dan mee aan onze geschiedenisen reageer op de volgende aanvraag:

Wij zijn op zoek naar de volgende specialist:

 • Inschatten huidige status/base line.
 • Intake gesprekken met key spelers.
 • Betrokkenheid met derden.
 • Bepalen scope en aangrijpingspunten op bestaande processen.
 • Vaststellen werkgroep vanuit de werkvloer.
 • Bezien welke proces- en informatielaag beschrijvingen er zijn en wat bruikbaar is.
 • Beschrijven  wat er is en wat er moet komen.

Verantwoordelijkheden:

Participeert in de totstandkoming van business process beschrijvingen en inrichtingsvoorstellen.

Vaktechnische aspecten

Het inrichten van de informatielaag 

Eisen

 1. U beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding.
 2. U heeft in de afgelopen 5 jaar, tenminste 2 jaar werkervaring (aantoonbaar in CV) als procesontwerper.
 3. U heeft tenminste 2 jaar ervaring (aantoonbaar in CV) in het begeleiden van organisatieveranderingen en de daarbij horende informatieanalyse;
 4. U heeft tenminste 2 jaar ervaring (aantoonbaar in CV) in het beschrijven van, begeleiden van organisaties bij en implementeren van nieuwe processen;
 5. U bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.

Wensen 

 1. Aantoonbare verdiepte ervaring met het oplossen van Bedrijfsproceskundige vraagstukken 
 1. Aantoonbare verdiepte kennis van Business Process Management
 2. Ruime ervaring met het beschrijven en vaststellen van de informatielaag van een organisatiet
 3. Ervaring met het begeleiden van workshops ten behoeve van procesontwerpt
 4. Opgeleid (minimaal green belt) in Lean Six Sigmat

Competenties

 • Adviseert over en heeft inzicht in brede, als wel specifieke kennis op het gebied van informatiserings- en automatiseringsproducten en de ontwikkelingen binnen dit vakgebied;
 • Voelt de cultuur van de organisatie aan en kan de belangen duiden en afwegen;
 • Toont een heldere, zakelijke en logische redeneerstijl, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Geeft blijk van een sterk analytisch en synthetisch vermogen, in combinatie met inventiviteit en overtuigingskracht en een innovatieve denk- en handelwijze;
 • Toont het vermogen om complexe situaties snel te kunnen doorgronden en om snel en adequaat te handelen bij zich voordoende probleemsituaties;
 • Is omgevingsbewust en weet de toegewezen projecten uit oogpunt van product, tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie de juiste inhoud te geven en weet op de juiste wijze daarover te communiceren;
 • Toont een zakelijke, slagvaardige, resultaatgerichte, constructieve en klantgerichte instelling;
 • Weet ook onder druk goed te presteren;
 • Heldere communicatie in woord en geschrift.

Een zeer zware screening maakt deel uit van de selectie! De kandidaat heeft toegang tot gevoelige informatie.