Functioneel beheerder senior #KRTZ464526 | KROOTZ Interim & ZZP

Functioneel beheerder senior #KRTZ464526

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 17 augustus 2020
Reageren tot 25 augustus 2020
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Regio Amsterdam
Start datum Zo snel mogelijk
Eind datum 31 augustus 2020
Aantal uur 36 uur
Soort contract ZZP inhuur contract
Opleidingsniveau HBO
Ervaringsniveau Senior
Branche Overheid, ICT
Verlenging Ja

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Je gaat als Functioneel Beheerder aan de slag bij het team Functioneel Beheer Vergunningen binnen de cluster Dienstverlening en Informatie (D&I). Je gaat deel uitmaken van het team dat de WABO ondersteunt.
Het team zit midden in een transitie om alle (WABO) vergunningen in één systeem onder te brengen, genaamd Powerbrowser.

Binnen de kaders van een SLA ben je als Functioneel Beheerder verantwoordelijk voor het onderhouden en optimaliseren van de functionaliteit en consistentie van de applicatie voor WABO vergunningen, Powerbrowser, opdat deze applicatie voldoet aan de eisen en wensen van de gebruikers. Verder borg je de continuïteit van de applicatie, voert de realisatie van wijzigingen uit en implementeert in samenwerking met collega-beheerders, leveranciers en gebruikers nieuwe versies van de software.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen:

  • 2de lijns gebruikersondersteuning op basis van incidenten en meldingen;
  • Voortgangsbewaking en tijdige en correcte afhandeling van incidenten en meldingen;
  • Gerichte samenwerking met ICT leveranciers op operationeel niveau voor het borgen van de continuïteit van de applicatie;
  • Realisatie van een juiste inrichting van de applicatie en doorvoer van wijzigingen in de applicatie ten behoeve van het dagelijkse beheer;
  • Beheer van het autorisatiemodel van de applicatie en uitvoering van het autorisatiebeheer conform dit model;
  • Beheer van de bedrijfsinformatie en vervaardigen rapportages ter bewaking van de datakwaliteit en op verzoek van de gebruikers.

Overall breng je gebruikerswensen in kaart en voorzie je deze van een functionele specificatie en impactanalyse, om deze vervolgens ter besluitvorming voor te kunnen leggen aan de opdrachtgever en/of applicatie-eigenaar. Vanuit jouw beheerfunctie ondersteun je acceptatie testen of voert deze zelfstandig uit. Je stelt de testplannen op, werkt testgevallen uit en schrijft vrijgave adviezen.

Samen met je collega-beheerders houd je de gebruikers- en beheerdocumentatie van de applicatie op orde, waaronder het functioneel ontwerp en gebruikershandleidingen. In het verlengde daarvan ontwikkel en realiseer je opleidingstrajecten in relatie tot het gebruik van de applicatie.
Tot slot bestaat de mogelijkheid dat je participeert in projecten en werkgroepen voor de doorontwikkeling van applicaties, de functionele beheerorganisatie en de informatievoorziening van het cluster Dienstverlening & Informatie.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
De afdeling
Vrijwel alle producten en diensten van de gemeente komen tot stand via informatie-intensieve processen. De opdracht van de Informatievoorziening afdeling is het creëren van een blijvend betrouwbare en samenhangende informatie-huishouding en informatievoorziening die de primaire processen van de afdeling ondersteunt en een bijdrage levert aan de gemeente brede processen.

De Informatievoorziening afdeling is ingericht om de vertaling te kunnen maken van proces- en informatievragen naar ICT.
Het team Functioneel beheer WABO vergunningen levert via het pakket Powerbrowser ondersteuning aan de WABO vergunning processen van de gemeente Amsterdam

Overige informatie in verband met Corona
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt je in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met je. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. Je voert het gesprek alleen.

 

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Eindhoven    Uiterste reactiedatum: 13 mei 2021    Expertise: Servicedesk medewerker, Overig (ICT Support & Ondersteuning)
Locatie: Apeldoorn    Uiterste reactiedatum: 31 mei 2021    Expertise: Overig (ICT Software Development), JAVA developer
Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 14 mei 2021    Expertise: Coach, Overig (Management & Consulting), Agile coach, Scrum master ICT
Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 16 mei 2021    Expertise: Project secretaris, Projectmanagement ondersteuner, Projectmedewerker, Overig (Project management Ondersteuning)

Onze partners