Contractmanager (interim / ZZP)

Contractmanager (interim / ZZP)

 • Publicatie datum:24 december 2018
 • Aantal keer bekeken 2765
0 Reacties
 • Opleidingsniveau HBO, Universiteit
  Ervaringsniveau Senior, Manager
  Aantal uur per week 17 tot 24 uur
 • Start datum 01-02-2019
  Eind datum 31-12-2020
  Soort contract ZZP, Tijdelijk projectcontract (payroll)
 • ZZP tarief € 90 - €105, € 105 - €120
Den Bosch, Nederland
Opdracht omschrijving

Het project heeft als belangrijkste doel het verhogen van de waterveiligheid. Daarbij worden de gebiedskwaliteiten versterkt en de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling benut. Hiervoor wordt een krachtig samenspel van dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsmaatregelen onderzocht. Concrete aanleiding is dat dijken aan Brabantse zijde van het riviertraject niet voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen die per 1 januari 2017 van kracht zijn.

Het is een integraal project. In het project wordt samengewerkt door provincies, gemeenten, waterschappen, Ministerie, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten. Met behoud van eigen bevoegdheid sturen ze samen op realiseren van een waterveilig en aantrekkelijk gebied door dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling te combineren.

Er wordt toegewerkt naar een integraal voorkeursalternatief (voor dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling) én een interprovinciale structuurvisie. Het projectteam staat aan de lat om de besluiten voor te bereiden in nauwe samenwerking met de mede overheden en met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in het gebied. Het ontwerpproces (incl. werkplaatsen met de omgeving) en het opstellen van de producten (zoals notitie voorkeursalternatief, MER en structuurvisie) wordt  uitgevoerd door het gecontracteerde ingenieursteam.

Opdracht = 24 uur per week

Duur 1-2-2019 t/m 31-12-2020, optie verlenging: 2 x 12 maanden  

Kandidaatomschrijving

Ter versterking van het team zoeken wij een ervaren contractmanager. Deze contractmanager staat stevig in zijn/haar schoenen, mede door de vele jaren ervaring in complexe samenwerkingsorganisaties. Hij/zij is proactief, is een echte teamspeler en heeft geen 9-5 mentaliteit. Hij/zij is in staat om vanuit zijn/haar expertise het strategisch contractmanagement binnen het project te versterken. De contactmanager zal onderdeel uitmaken van het huidige IPM team.

Qua werkzaamheden is onder meer een rol weggelegd bij de voorbereiding van en advisering rondom de realisatiestrategie. Tevens speelt deze persoon een rol als coach voor één of meer teamleden op het terrein van contactmanagement.

Ervaring in het watersector en ervaring in het werkgebied van inkoop en contractmanagement is een pre.

Samenwerken

 • Integraal denken

 • Risicogestuurd werken

 • Adviesvaardigheden

 • Leidinggeven

 • Onderhandelen

 • Scenariodenken

 • Coachingsvaardigheden

Houding en gedrag

 • Resultaatgerichtheid

 • Innovatief handelen

 • Proactiviteit

 • Organisatie- en bestuurssensitiviteit

 • Onafhankelijkheid