Communicatieadviseur #KRTZ

Opdracht informatie

Gepubliceerd op 22 oktober 2017
Reageren tot 12 november 8000
Bekeken Zichtbaar voor PRO
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Nederland
Start datum 1 november 2017
Eind datum 31 december 2017
Opleidingsniveau HBO, Universitair | WO
Ervaringsniveau Senior
Branche Overheid
Verlenging Onbekend

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Programma Professional Portal/Innovatie (PPI)

Het programma Professional Portal Innovatie (PPI) realiseert de vernieuwing van de werkprocessen en de ondersteunende ICT-systemen van het sociale domein van de G4. Het biedt een nieuwe werkwijze voor professionals in de backoffice van het sociale domein van de G4. Zij hebben hiermee toegang tot het Werk-, Inkomens- en Voor- zieningendossier van hun klanten. Burgers (en bedrijven) maken gebruik van de Portal om zelf vanuit huis zaken aan te vragen, hun dossier in te zien, wijzigingen door te geven etc. De Professional Portal vervangt, vanuit het gezichtspunt van de Professional (op termijn) delen van de bestaande applicaties, te beginnen met de bestaande E- formulieren Werk & Inkomen. De functionaliteit wordt grotendeels gerealiseerd met behulp van “standaard”-pakket xRM van Microsoft. Voor eind 2018 is het programma stapsgewijs overgegaan. De verwachting is dat de laatste implementatiewerkzaamheden vanuit het programma vallen in het eerste kwartaal van 2019.

Domeinen en samenwerking

Het sociale domein kent drie subdomeinen: “werk”, “inkomen” en “zorg”. Het programma is verantwoordelijk voor het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van de ver- nieuwing binnen de domeinen “werk” en “inkomen”. De organisatie is daarbij verantwoordelijk voor het beheren, exploiteren en ‘doorontwikkelen’ van het bestaande applicatieland- schap. Daarover zijn met de G4 afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). Het is voor de continuïteit van de dienstverlening aan profes- sionals en burgers van essentieel belang dat het programma PPI en de organisatie nauw met elkaar samenwerken. Een aantal medewerkers van Wigo4it vervult sleutelposities in de programmaorganisatie. Na afloop van het programma zal ‘innovatie en vernieuwing’ integraal onderdeel (moeten) uitmaken van de organisatie en -werkwijze.

Essentieel onderdeel van het programma is de samenwerking tussen de verschillende partners: de 4x G1 steden, de organisatie en het vernieuwingsprogramma PPI. Samenwerking met de communicatie collega’s binnen de organisatie is van belang gezien de effecten die de werkzaamheden op elkaar hebben.

Het programma kent een uitgebreide governancestructuur met vele overleggen en besluitvormingsorganen en een uitgebreide stakeholdergroep. Dit vraagt veel overleg en informatieoverdracht.

Het programma PPI is ambitieus en vraagt van de betrokken partijen een andere manier van samenwerken die men tot nu toe gewend was. Dit is niet vanzelfsprekend en roept allerlei dynamieken op wanneer de partijen met elkaar aan het werk zijn. Het vraagt van alle betrokkenen en specifiek de leidinggevenden een flexibele en veerkrachtige houding en gedrag om te verbinden, om te kunnen gaan met ‘teleurstellingen’ en overkoepelend te blijven kijken en handelen. Naast het ‘wat’ van een functie draait het daarbij om de verbinding met ‘waarom en hoe” we dit programma in deze samenwerking doen. We werken met elkaar naar hetzelfde resultaat, de business waarde voor de G4 en burgers.

Ieder doet zijn deel, maar alleen samen kom je tot het juiste resultaat en dat vraagt sterke verbinding, flexibiliteit, creativiteit en vertrouwen.

Positie
•    De “PR/Marketing adviseur” ressorteert hiërarchisch rechtstreeks onder de programma manager of waar nodig programmadirecteur en heeft een intensieve afstemming met de communicatie afdeling.
•    De adviseur maakt deel uit van het Programma Management Team, waarin o.a. managementondersteuning, planning, control, kwaliteitsmanagement, communicatie, business change en architectuur zijn georganiseerd.

Profielbeschrijving
•    De adviseur is voornamelijk tactisch en operationeel actief, is een doener, betrokken bij stakeholdermanagement en is verantwoordelijk voor het genereren van positieve bekendheid over het programma en de daarbij behorende beeldvorming.
•    Vanuit die rol ontwikkelt hij of zij alle communicatieve uitingen van het programma. Heeft een representatief voorkomen, goede communicatieve eigenschappen en uitdrukkingsvaardigheid.
•    Uitstekende kennis van de Nederlandse taal is een voorwaarde.
•    Is creatief in het vinden van communicatiekansen met een beperkt budget.
•    Hij of zij faciliteert ook communicatieadviseurs van de diverse deelprogramma’s in de eerdergenoemde steden.
•    Werkt, waar nodig, binnen het programma samen met een strategisch senior communicatie- (of beleids-) adviseur en transitie manager.

Taken
•    Adviseert de programmamanager, directeur en de afdeling Communicatie over welke communicatie op welk niveau opgepakt dient te worden
•    Maakt gebruik van het bestaande communicatieplan, past dat in overleg met de programmamanager aan waar nodig en onderhoudt deze
•    Levert een bijdrage aan de uitvoering van het communicatieplan en projecten en voert deze ook uit
•    Organiseert in samenwerking met anderen diverse in- en externe bijeenkomsten
•    Participeert in, in- en externe overlegsituaties, werkgroepen, etc.
•    Ontwikkelt, bewaakt de uitvoering van de communicatiemix (o.a. intranet, video, waar kan sociale media in samenwerking met)
•    Voert de inhoudelijke redactie en/of redigeert teksten voor memo’s, beheert de intranet (SharePoint) omgevingen.
•    Schrijft en verspreidt de nieuwsbrief van het programma
•    Faciliteert, waar nodig, de communicatiemedewerkers van de deelprogramma’s Samenwerken binnen het programmateam PPI: gericht op oplossingen en het behalen van het resultaat, de business waarde voor de steden.
•    Is zowel adviserend als uitvoerend in communicatie activiteiten (multimediaal)
•    Weet het programma een ‘innovatief’ karakter te geven

Competenties
Organisatie specifieke competenties:
•    Communicatie: kent het vak van communicatie goed en heeft het vaker gedaan. Kent de ins en outs van dat werk. Werkt handson.
•    Resultaatgericht: kan werken naar deadlines en voelt zich verantwoordelijk voor het opleveren van de afgesproken resultaten. Kan zelfstandig werken.
•    Creatief: zoekt creatief naar mogelijkheden om het programma op de gewenste manier onder de aandacht te brengen. Heeft gevoel voor vormgeving en stijlaspecten
•    Creatief met middelen: Weet met beperkte middelen veel te bereiken en haalt energie uit die uitdaging.
•    Samenwerken: haalt energie uit samenwerking om gezamenlijk tot resultaat te komen, en weet anderen niet alleen effectief aan te sturen maar ook te inspireren
•    Organiseren en structureren: brengt structuur aan in de activiteiten en organisatie van de PR en marketing.
•    Communicatief: verstaat de kunst om informatie helder en goed geformuleerd over te brengen, en begrijpt de behoefte van de doelgroep/gesprekspartner. Natuurlijk netwerker, verbindend.
•    Stressbestendig: houdt overzicht en rust gedurende het oplossen van ad hoc vragen rondom de uitvoering.
•    Nauwkeurig: bewaakt budget goed, legt afspraken goed vast en bewaakt deze.

Functie specifieke competenties:
•    Creativiteit
•    Netwerkvaardigheid
•    Persoonlijke presentatie
•    Zelfstandigheid
•    Plannen en organiseren

Kennis en ervaring
Eisen
•    Academisch werk- en denkniveau
•    Zeer ruime relevante ervaring met gemeentelijke communicatie (>10 jaar)
•    Zeer ruime relevante ervaring met programma en projecten (>10 jaar)
•    Kennis van en ervaring met intra- en internettoepassingen zowel videoproducties

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Onze partners