Business Consultant (Overheid) #KRTZ

Opdracht informatie

Gepubliceerd op 4 januari 2019
Reageren tot 13 november 6800
Bekeken Zichtbaar voor PRO
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Nederland
Start datum 3 februari 2019
Eind datum 1 augustus 2019
Opleidingsniveau HBO, Universitair | WO
Ervaringsniveau Senior, Manager
Verlenging Onbekend

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

De dienst maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk door digitale informatie voor de ketenpartners te ontsluiten: veilig, op tijd, op maat en op niveau. Wij faciliteren daarmee de informatie-uitwisseling in de keten en bieden een actieve ondersteuning aan ketenwerkprocessen. Tijdige en juiste informatie voor de partners maakt rechtspleging effectiever en efficiënter wat uiteindelijk bijdraagt aan een veilige en rechtvaardige samenleving. 

Beschrijving directie/afdeling

De afdeling Projecten & Informatiemanagement is een verbindende schakel in de organisatie en is in staat veranderingen aan te jagen. Naast programma- en projectmanagement, is er binnen de afdeling expertise aanwezig op de volgende aandachtsgebieden:

– Portfoliomanagement

– Procesmanagement

– Ondersteuning van de CIO

– Informatiemanagement

– Business consultancy

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel

Op dit moment is het aanbod aan opdrachten groter dat de beschikbare capaciteit aan projectleiders. Daarom zoeken wij een (senior) Business Consultant.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden:

Business consultant ter ondersteuning van de werkzaamheden van de Privacy Officier

Op 8 en 25 mei as. zijn respectievelijk in werking getreden de (Europese) Richtlijn 2016/680 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de Richtlijn) en de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de AVG).

Ter ondersteuning van de werkzaamheden van de Privacy Officer is behoefte aan tijdelijke extra capaciteit om een aantal verplichtingen vanuit voornoemde wetgeving vorm te geven.

Het gaat dan o.a. om de ondersteuning (daaronder begrepen de begeleiding of begeleiding van) de volgende (niet uitputtende lijst van) werkzaamheden:

1. het opzetten en vullen van een verwerkingenregister;

2. het opzetten en vullen van een documentatieregister;

3. het in kaart (laten) brengen van gegevensstromen m.b.t. de betrokken systemen;

4. Het (laten) maken van bij de onder 3 genoemde stromen behorende procesplaten;

5. het (als schrijver optreden bij het) vormgeven van intern beleid t.a.v. de werkzaamheden van die systemen;

6. het ondersteunen bij uit te voeren DPIA’s;

7. (mogelijk) ondersteuning bij het onderhouden van contacten met ketenpartners op het gebied van privacy;

8. ondersteuning bij het bijwerken van DNO’s;

9. ondersteuning bij het maken van verwerkersafspraken;

10. ondersteuning bij het maken van verwerkersovereenkomsten.

Gevraagd wordt een business consultant met ruime ervaring, met name met processen in de strafrechtketen. Bekendheid met de werkprocessen van de dienst en haar positie in de keten en t.o.v. de verschillende partijen als afnemer van informatie. Enig inzicht in en bekendheid met de nieuwe privacywetgeving is een pre, maar niet noodzakelijk.

Betrokkene dient minimaal 6 maanden beschikbaar te zijn met een mogelijke uitloop naar 1 jaar.

LET OP: Je dient onderstaande punten te motiveren :

Eisen:

– Je bent beschikbaar voor minimaal 32 uur per week gedurende de opdracht.

– Je hebt een afgeronde opleiding HBO+/WO.

– Je hebt aantoonbaar minimaal 5 jaar consultancy ervaring op het snijvlak van business en IV, in de werkprocessen in de strafrechtketen. Dit dient onderbouwd te zijn in het cv.

– Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als business consultant, dit is aantoonbaar d.m.v. de beschreven opdrachten in het CV.

– Je bent uiterlijk 1 februari beschikbaar

– Inzetbaar voor 32 tot 36 uur.

Wensen:

– Inzicht in en bekendheid met de nieuwe privacy wetgeving.

– Geef aan hoeveel jaar de kandidaat relevante ervaring heeft als business consultant/ adviseur, waarbij is gewerkt aan complexe vraagstukken op het kruisvlak van ICT en bedrijfsvoering.

– Geef aan hoeveel jaar de kandidaat ervaring heeft binnen de werkprocessen van de strafrechtketen van de Rijksoverheid of vergelijkbare complexe ketens/organisaties.

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Amsterdam    Uiterste reactiedatum: 1 dec 2020    Expertise: UX designer, Overig (Design & Multimedia)
Locatie: Veenendaal    Uiterste reactiedatum: 2 dec 2020    Expertise: BI consultant, Overig (ICT - Data & Analyse)
Locatie: Veenendaal    Uiterste reactiedatum: 2 dec 2020    Expertise: Implementatie consultant, Overig (ICT - Projectmanagement), Consultant, Overig (ICT - Algemeen & Changemanagement), Overig (Management & Consulting)
Locatie: Veenendaal    Uiterste reactiedatum: 2 dec 2020    Expertise: Projectmanager ICT, Overig (ICT - Projectmanagement)

Onze partners