Bouwinspecteur #6827

This job has been Expired

Bouwinspecteur #6827

 • Publicatie datum:
 • Aantal keer bekeken 156
0 Reacties
Utrecht, Utrecht, Nederland
Opdracht omschrijving

Duur:3 maanden, optie tot verlenging

Uren per week: 36
Aanvang: ZSM
Opleidingsniveau: HBO
Regio: Utrecht

Opdracht
Maven recruitment is voor haar opdrachtgever op zoek naar een alerte en communicatief sterke collega die inspecteert op het vlak van de fysieke leefomgeving. Je bent het visitekaartje van de gemeente en houd je bezig met het toezien op, controleren en/of handhaven van de correcte naleving van beleid en wet- en regelgeving, gemeentelijke voorschriften en vergunningen / beschikkingen en het, indien nodig, opleggen van maatregelen en/of sancties. De uitvoering wordt getoetst aan specifieke voorschriften, besluiten, kaders en protocollen. Je geeft op jouw vakgebied voorlichting, informatie en adviezen en begeleidt burgers, bedrijven en instellingen.

Wat verwachten we van jou?

 • Je verricht inspecties en onderzoek, signaleert afwijkingen en overtredingen in procedures en/of uitvoering van wet- en regelgeving op het terrein van bouwen en wonen.
 • In geval van overtredingen zoek je de dialoog met de betrokken inwoner of ondernemer en zo nodig treedt je corrigerend op. Je adviseert over prioritering en afhandeling van aanvragen en adviseert over technische aspecten.
 • Je geeft voorlichting, verstrekt informatie en eventueel aanwijzingen aan publiek en belanghebbenden.
 • Je adviseert over handhavingzaken.
 • Je houdt toezicht op de constructieve veiligheid bij evenementen.
 • In geval van calamiteiten vervul je een ondersteunende rol op jouw vakgebied.

 Gunningscriteria

 1. Afgeronde relevante HBO opleiding, bij voorkeur HTS bouwkunde
 2. Afgeronde trainingen en cursussen ABW 1 en 2 en Bouwbesluit 2012
 3. Is goed ingevoerd in overheidsland en heeft minimaal 3 jaar gedurende de laatste 5 jaar ervaring bij een gemeente instelling in een vergelijkbare functie
 4. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties
De kandidaat dient over de volgende competenties te beschikken:

 • Is ondernemend, pragmatisch, kritisch, dienstverlenend en vooral oplossingsgericht
 • Kan problemen goed analyseren en zijn/haar bevindingen en adviezen helder, evenwichtig en kan overtuigend presenteren
 • Heeft een politiek-bestuurlijke antenne
 • Je bent in bezit van een eigen vervoermiddel.
 • Je bent bekend met het werken volgens het digitale toezicht protocol samen met een IPad

Gedurende de selectiegesprekken bij gemeente zullen deze competenties beoordeeld worden.

 

CV-eisen
Maximaal 4 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op 13-7-2016 vanaf 9.00 uur .