Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening | KROOTZ Interim & ZZP

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening #KRTZ

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 17 november 2017
Reageren tot 12 november 1600
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Nederland
Start datum 2 januari 2018
Eind datum 30 december 2020
Opleidingsniveau HBO, Universitair | WO
Ervaringsniveau Medior, Senior
Branche Overheid
Verlenging Onbekend

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Project

Overijssel is een prachtige omgeving om te wonen, werken en recreëren. Een groot deel van de gebieden met veel natuurwaarden is te vinden in het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) en de Natura 2000 gebieden. Daar ligt echter nog een complexe opgave. de organisatie neemt maatregelen om natuurwaarden te herstellen, behouden en versterken en voldoende economische ontwikkelingsruimte te creëren.Met deze maatregelen proberen we vooral de hoeveelheid stikstof in het milieu terug te dringen. De maatregelen zijn noodzakelijk, maar kunnen negatieve gevolgen hebben voor de bedrijvigheid in de gebieden direct grenzend aan Natura 2000 gebieden.

 

Verantwoordelijkheden / Resultaten
De beleidsmedewerkers RO ontwikkelopgave N2000 zijn  verantwoordelijk voor:
1. Opstellen uitvragen aan stedenbouwkundige bureaus voor het opstellen van ruimtelijke plannen (en beoordelen offertes).
2. Interne en externe afstemming over inhoud en juridische regeling van ruimtelijke plannen met een doorkijk naar de benodigde vervolgvergunningen en realisatie van de maatregelen.
3. Inhoudelijke advisering tijdens de ruimtelijke procedure.
4. Bewaken procedure en planning ruimtelijke plannen.

 

Eisen

Beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO of WO opleiding.

Beschikt aantoonbaar over juridische kennis van de ruimtelijke ordening.

Beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring binnen de ruimtelijke ordening bij een overheidsorganisatie en/of adviesbureau in de periode 2007 – 2017.

Beschikt aantoonbaar over werkervaring met het opstellen en begeleiden van ruimtelijke procedures (provinciale inpassingsplannen en/of bestemmingsplannen)

Aantoonbare werkervaring en daarmee kennis opgedaan met vergunning- en ontheffingsprocedures zoals WABO, ontgrondingen, Wet natuurbescherming, Waterwet e.d.

Aantoonbare werkervaring met en daarmee kennis van milieueffectrapportage (m.e.r.).

Gebiedskennis van de Natura 2000-gebieden in Overijssel.

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Eindhoven    Uiterste reactiedatum: 24 jan 2022    Expertise: Coach, Management (Training / Educatie / Coaching), Overig (Training / Educatie / Coaching), Consultant
Locatie: Rotterdam    Uiterste reactiedatum: 21 jan 2022    Expertise: Coach, Overig (Management & Consulting), Overig (Training / Educatie / Coaching)
Locatie: Zeist    Uiterste reactiedatum: 26 jan 2022    Expertise: Data analist, Data consultant
Locatie: Haarlem    Uiterste reactiedatum: 24 jan 2022    Expertise: Inkoper, Overig (Inkoop & Procurement)

Onze partners