Beleidsmedewerker Re-integratie

Beleidsmedewerker Re-integratie

 • Publicatie datum:31 januari 2018
 • Aantal keer bekeken 4226
0 Reacties
 • Opleidingsniveau Universiteit
  Ervaringsniveau Medior
  Aantal uur per week 9 tot 16 uur, 17 tot 24 uur
 • Start datum 12 February 2018
  Eind datum 12 August 2018
  Branche ervaring Gemeente
Den Haag
Opdracht omschrijving

Beleidsmedewerker re-integratie arbeidsbeperkten
Het team Beleid en Implementatie is op zoek naar een beleidsmedewerker re-integratie arbeidsbeperkten. De gemeente is verantwoordelijk voor verschillende groepen klanten met een arbeidsbeperking. Deze doelgroep valt onder verschillende wetten en regels zoals de Wsw en de Participatiewet. Desondanks gaat het om vrijwel identieke doelgroepen. Ze vallen uiteen in een groep die in staat is te werken op een arbeidsplaats op de reguliere arbeidsmarkt en om een groep die dusdanig veel begeleiding nodig heeft dat ze zijn aangewezen op een vorm van beschut werk.

Opdracht
De beleidsmedewerker die wij zoeken heeft naast kennis van de inhoud en sterke bedrijfskundige competenties. Hij of zij is verantwoordelijk voor de participatie en uitstroom van mensen met een arbeidsbeperking. De beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor effectieve implementatie in en met de uitvoering, bestuurlijke advisering en verantwoording. Daarbij is de inzet van de bestaande kennis en ervaring van de WSW/Participatiewet (beleidsmatig en financieel) van belang.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan onder andere maar niet uitsluitend uit:

 • Bestuurlijke ondersteuning op alle aspecten van beleid met betrekking tot de doelgroep arbeidsbeperkten;
 • (Beleids)ondersteuning van de directie, projectleider en werkgroep toekomstscenario’s sociale werkvoorziening;
 • Bedrijfseconomische kennis en ondersteuning op dit beleidsterrein
 • Beheer lopende projecten voor de doelgroep nieuw arbeidsbeperkten;
 • Vormgeving beleid voor de doelgroep nieuw arbeidsbeperkten;
 • Vormgeven en opzetten van nieuwe projecten voor de oude en nieuwe doelgroep;
 • Opstellen en tot resultaat brengen van business cases, innovatieprojecten en effectieve methoden.

Eisen
1. Afgeronde WO academische opleiding
2. Aantoonbare kennis van en werkervaring (beleid en bedrijfskunde) op het terrein WSW/Participatiewet;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur bij de (semi) overheid  op het gebied van beleid en re-integratie in de afgelopen 6 jaar;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een politiek bestuurlijke omgeving.