Beleidsmedewerker Cultuureducatie #2955

This job has been Expired

Beleidsmedewerker Cultuureducatie #2955

  • Publicatie datum:
  • Aantal keer bekeken 163
0 Reacties
Uden, Noord-Brabant, Nederland
Opdracht omschrijving

Standplaats: Uden
Startdatum: 4 januari 2016
Einddatum: 1 april 2016, (met optie verlenging)
Uren per week: 18 p/w

Opdrachtomschrijving

Uden investeert in mensen, arbeidsplaatsen en voorzieningen, bouwt aan de toekomst en biedt een bruisend horeca- en winkelcentrum, hoogwaardige industrie, sport, cultuur en werkgelegenheid.

Kortom een betaalbare, duurzame, sociale en gastvrije gemeente waarbij de klant centraal staat. Wij zijn daarin ambitieus, ondernemend, resultaatgericht, lerend en gericht op samenwerking.

Algemeen

Binnen de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening is het beleid en de uitvoering van het Sociaal Domein ondergebracht. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening bestaat uit het team Beleid, team Ondersteuning en het team Maatschappelijke Dienstverlening.

De opdracht heeft de volgende inhoud:

Op het gebied cultuureducatie

Na het faillissement van de regionale cultuurstichting MIK is een lokaal  initiatief ontstaan van een open (voor zzp’ers) cultuureducatieplein dat een kleine  faciliterende eenheid heeft die beschikbaar is gesteld door de bibliotheek. Hiervoor is gemeentelijke   subsidie verleend alsmede het gebouw beschikbaar gesteld. De nieuwe vorm is nu rudimentair gestart en moet verder uitgewerkt worden.

Jouw taak is het volgen en faciliteren van het vormen van een nieuwe vorm van cultuureducatie onder de  werktitel Mondriaanhuis voor het seizoen 2016-2017.

Herijking cultuurvisie

Het college heeft besloten te willen komen tot een herijking van de cultuurvisie. Die herijking moet leiden tot een uitvoeringsagenda cultuur 2016-2020. De herijking is dus niet zozeer inhoudelijk, maar betreft vnl de wijze waarop instellingen samenwerken en invulling geven aan de ambities van de cultuurvisie. Ook is hierin een financiële  bezuiniging opgenomen. Je faciliteert en ondersteunt in nauwe afstemming met de verantwoordelijke wethouder het proces van  de totstandkoming van de uitvoeringsagenda. Het mede vorm geven aan cultureel ondernemerschap van de sector en het stimuleren daartoe is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden.

Er wordt een regiegroep ingesteld met vnl bestuurders van instellingen en een projectgroep/werkgroepen. Je bent voor deze groepen pro-actief ondersteunend  en eerste aanspreekpunt.

Overige werkzaamheden

Je wordt waar nodig ingeschakeld op de overige werkzaamheden op cultureel terrein. Contacten met en vragen van culturele instellingen, subsidiering, verantwoording etc.

Eisen

  • HBO werk en denkniveau
  • Recente ervaring heeft in het werkveld van cultuureducatie.
  • Ervaring met vergelijkbare projecten met een toelichting waarom deze vergelijkbaar zijn.
  • Ervaring hebt met het opstellen van adviezen en nota’s
  • Ervaring hebt met het ontwikkelen van scenario’s.