Beleidsadviseur WMO #4985

This job has been Expired

Beleidsadviseur WMO #4985

 • Publicatie datum:
 • Aantal keer bekeken 175
0 Reacties
Capelle aan Den IJssel, Zuid-Holland, Nederland
Opdracht omschrijving

Standplaats: Capelle aan den IJssel
Startdatum: 12 april 2016
Einddatum: 31 december 2016, (met optie verlenging)
Uren per week: 24 uur p/w

Doel

De inhuur van een Tijdelijke Beleidsadviseur WMO

Beschrijving werkzaamheden

De afdeling Welzijn en Educatie ontwikkelt beleid en voert dat uit in samenspraak met organisaties, burgers en bestuur. De afdeling ontwikkelt beleid op onder andere de terreinen jeugd, maatschappelijke zorg, werk en inkomen, vrije tijd en onderwijshuisvesting, schept randvoorwaarden en regisseert. Welzijn en Educatie is trots op haar resultaten en producten. Dat vraagt om een sfeer te creëren waarin mensen zich prettig voelen en tot optimale resultaten kunnen komen. De afdeling heeft een open cultuur, waarin plek is voor het aankaarten van problemen, het stellen van vragen en een open kritische houding.

Binnen de unit Maatschappelijke Zorg en Participatie (MZP)  zijn wij  tijdelijk op zoek naar een ervaren  beleidsadviseur die kennis meebrengt op het gebied van WMO. Je kent het werkveld goed, hebt een visie op maatschappelijke ontwikkelingen en kunt vraag en aanbod met elkaar verbinden. Je bent in staat om proactief beleid te vertalen naar de uitvoering en weet daarbij goed prioriteiten te stellen. Je bent mede verantwoordelijk voor een goed opdrachtgeverschap naar instellingen en organisaties die werkzaam zijn in Capelle en draagt actief bij aan de nieuwe ontwikkelingen rondom WMO. De transformatie in het sociale domein is nog in volle gang.  Het is een dynamische omgeving die veel vraagt van je flexibiliteit en het vermogen om direct in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en politieke vragen. Voor 2017 worden beleidskaders herzien op het terrein van WMO en verbindingen gelegd met gezondheidsbeleid, ouderenbeleid en armoedebeleid/schuldhulpverlening. Deze kaders worden vertaald in uitvoeringsplannen waarvoor prestatie-indicatoren moeten worden ontwikkeld. Daarnaast is de WMO adviesraad een orgaan dat in Capelle betrokken is bij beleid. Vanuit de unit MZP wordt het accounthouderschap vervuld. Ook ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van subsidies op het terrein van WMO en draag je bij aan het invullen van externe bijeenkomsten met partijen. Je pakt nieuwe initiatieven op en adviseert de wethouder hieromtrent.  De verbinding tussen zorg en welzijn vraagt om nieuwe en creatieve oplossingen, waarbij zoveel mogelijk wordt voorkomen dat dure maatwerkvoorzieningen moeten worden ingezet. Jouw denkkracht is daarbij nodig.

De functie op hoofdtaken

 • Adviseren van de verantwoordelijke portefeuillehouders.
 • Volgen en evalueren van ontwikkelingen en proactief adviseren op het beleidsterrein van WMO.
 • Meeschrijven aan nieuwe beleidskaders en vormgeven van transformatie WMO.
 • Actief en kritisch optreden in de rol van opdrachtgever.
 • Gesprekspartner die meedenkt en bijdraagt aan discussies binnen en buiten de gemeentelijke organisatie over ontwikkelingen in het sociaal domein

Eisen

 1. HBO+ werk- en denkniveau
 2. 3-5 jaar recente werkervaring als Beleidsadviseur in het Sociaal Domein
 3. Recente relevante kennis van actuele ontwikkelingen en een visie op WMO.
 4. Ruime recente en relevante ervaring met het schrijven van nota’s, voorstellen en verordeningen.
 5. 3-5 jaar recente relevante ervaring met het implementeren, doorvoeren en monitoren van beleidsplannen.
 6. Ervaring met het werken in een dynamische omgeving en complexe politieke bestuurlijke context.
 7. Ruime ervaring in het invullen van de rol van opdrachtgever.