Auditor | KROOTZ Interim & ZZP

Auditor #KRTZ

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 5 juni 2018
Reageren tot 1 november 2018
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Op afstand (remote)
Start datum 1 juli 2018
Eind datum 1 juli 2019
Aantal uur 36 uur
Opleidingsniveau Universitair | WO
Ervaringsniveau Medior
Branche Gemeente
Verlenging Onbekend

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Als onderdeel van de afdeling is afgesproken dat projecten regelmatig onder de loep worden genomenmet een audit. Dit betekent dat auditors met behulp van deskundige collega’s vanuitde auditpool met een onafhankelijke blik een auditteam vormen en projecten toetsenop aspecten die cruciaal zijn voor het slagen van een project. Van daaruit zijnverbeter- en leerpunten te identificeren voor het project en de organisatie.

Met het auditen van projecten willen we bereiken dat projectensteeds blijven voldoen aan de eisen die wij daar zelf aan stellen en aan deeisen die anderen hieraan stellen (denk hierbij bijvoorbeeld aan eisen uit wet enregelgeving). Daarnaast draagt het bij aan het lerend vermogen en deprofessionele ontwikkeling binnen de organisatie. We kunnen zo steeds gerichtwerken aan verbeteringen in hoe we projecten doen.

 V·        Geeft leiding en sturing aan de medewerkers van hetauditteam bestaande uit projectcontrollers en projectmanagers uit de auditpooldie in deeltijd, naast hun reguliere werk, audits uitvoeren.

·        Is verantwoordelijk voor de planning, uitvoering enrealisatie van de audit.

·        Begeleidt auditors vanuit de auditpool bij deuitvoering van de auditwerkzaamheden;

·        Rapporteert aan de opdrachtgever over de resultatenvan de audits en adviseert over structurele verbeteringen met betrekking tot deaspecten Geld, Organisatie, Tijd, Risico, Informatie, Communicatie enKwaliteit;

·        Volgt ontwikkelingen en resultaten van onderzoek opauditgebied, vertaalt nieuwe ontwikkelingen naar producten, werkwijzen enbenodigde aanpassing in het auditbeleid;

Kwalificaties

opleidingsniveau: WO niveau

·        0 tot 4 jaar ervaring met operational audits;

·        Kennis hebben van project- en financieelmanagement.

 

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 23 mei 2022    Expertise: Marketeer, Category manager, Campagne manager, Overig (Marketing)
Locatie: Den Haag    Uiterste reactiedatum: 21 mei 2022    Expertise: Projectmanager, Jurist, Juridisch adviseur, Overig (Projectmanagement)
Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 23 mei 2022    Expertise: Marketeer, Consultant, Marketing manager, Overig (Marketing)
Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 19 mei 2022    Expertise: Programmamanager, Programmamanager ICT

Onze partners