Arbeidsdeskundige

Arbeidsdeskundige

 • Publicatie datum:12 januari 2018
 • Aantal keer bekeken 1625
0 Reacties
 • Opleidingsniveau HBO
  Ervaringsniveau Medior
  Aantal uur per week Max. 8 uur
 • Start datum 22 January 2018
  Eind datum 22 July 2018
  Branche ervaring Overheid, Logistiek
Utrecht, Netherlands
Opdracht omschrijving

Wat ga je doen?
Het doel van de arbeidsdeskundige is het verminderen en inkorten van de verzuimperiode van de zieke medewerker

De arbeidsdeskundige is ondergebracht bij het Management en wordt aangestuurd door de Regiomanager met portefeuille Inzetbaarheid/verzuim. Als arbeidsdeskundige ben je verantwoordelijk voor het versnellen van de re-integratie op casusniveau conform wet verbetering poortwachter en beleid. Lijnmanager blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de zieke werknemer. De arbeidsdeskundige onderhoudt contact met de lijnmanager op basis van gemaakte afspraken over rolafbakening/taakverdeling en ondersteunt de lijnmanager. HR adviseur/manager is eveneens  betrokken bij individuele ziekteverzuimcases. HR adviseur/manager in rol van business partner behoudt zijn rol in het verstrekken van managementinformatie over verzuim aan zijn MT. De arbeidsdeskundige en HR adviseur/manager overleggen zo nodig hierover.

Verder behoren tot je werkzaamheden:
De arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld bij langdurig verzuim.

– De arbeidsdeskundige is de tussenpersoon die de lijnmanager ondersteund bij de re-integratie van de zieke. Met kennis van wet- en regelgeving, protocollen en lopende contracten zorgt de caseregisseur ervoor dat alle betrokken partijen doen wat ze moeten doen;
– Bewaken, Ondersteunen en coachen  dat verantwoordelijke lijnmanager voldoet aan de wettelijke en contractuele verplichtingen zoals bijv. voortvloeiend uit Wet Verbetering Poortwachter; 
– Analyseren van de dossiers op ingezette re-integratie activiteiten. Op basis van analyse verbetersuggesties geven;
– Het voorbereiden, starten en indien van toepassing ingang zetten  van interventies; 
– Stimuleren dat alle partijen in het proces proactief werken en contact met alle partijen daarin onderhouden; 
– Bewaken van de voortgang van het proces en gemaakte afspraken; 
– De arbeidsdeskundige onderhoudt contacten met diverse partijen in een verzuimdossier: lijnmanager, medewerker, AZ, HR services, UWV, bedrijfsarts, interventiebedrijven, etc. 
-Met medewerker en lijnmanager op basis van inzetbaarheidsadvies het juiste re-integratieadvies geven; 
– Onderhouden van contacten met het UWV inzake individuele cases; 
– Kennisoverdracht aan lijnmanagement en HR adviseurs;
– Verslaglegging (UWV-proof) ten behoeve van invulling spoor 1 en spoor 2.

Waar ben je goed in?
Om succesvol te zijn in de functie van Arbeidsdeskundige beschik je over:
– Opleiding arbeidsdeskundige
– 2 tot 5 jaar ervaring als arbeidsdeskundige 
– Klant- en service gerichte instelling; 
– Zakelijke insteek hebben, zonder menselijke kant uit het oog te verliezen; 
– Goede communicatieve eigenschappen; 
– Mensen kunnen en durven aanspreken op hun gedrag, activiteiten en resultaten c.q. kunnen motiveren; 
– Actuele kennis van sociale (zekerheids) wetgeving en deze in de praktijk kunnen toepassen; 
– Kennis van de domeinen preventie, verzuim, arbo, re-integratie, zorg, subsidieregelingen en arbeid; 
– Instaat zijn om leidinggevende te coachen en te leren om taak in toekomst zelf volledig op te nemen. 
– Proactief, initiatiefrijk en assertief.