Allround Klantmanager

This job has been Expired

Allround Klantmanager

 • Publicatie datum:29 september 2017
 • Aantal keer bekeken 495
2 Reacties
 • Opleidingsniveau HBO
  Ervaringsniveau Medior, Senior
  Aantal uur per week 33 tot 40 uur
 • Start datum 08 October 2017
  Eind datum 01 April 2018
  Branche ervaring Gemeente
zoetermeer
Opdracht omschrijving
Er ligt een toekomstvisie voor 2025, die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Die toekomstvisie, samen met het Masterplan en het Meerjaren-investeringsplan, moet ervoor zorgen dat Zoetermeer een aantrekkelijke stad blijft. Een stad met een gezonde financiële basis, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Daar hoort een organisatie bij, die succesvol met die dynamiek en ontwikkelingen om kan gaan en klaar is voor de toekomst. Om die toekomstgerichte organisatie te worden, wordt gewerkt aan een diepgaande organisatieontwikkeling.

De afdeling Werk, Zorg en In komen (WZI)
De afdeling Werk, Zorg en Inkomen biedt dienstverlening op het gebied van re-integratie, werk en zorg voor de inwoners van Zoetermeer. De afdeling Werk, Zorg en Inkomen bestaat uit een vijftal teams, t.w. Beleid & Implementatie, Zorg en Inkomen, Werk en Inkomen, Handhaving en Bedrijfsbureau. Deze teams worden aangestuurd door een teammanager. De afdeling wordt aangestuurd door het afdelingshoofd.

Opdracht
De gemeente Zoetermeer is op zoek naar Allround Klantmanagers, die zelfstandig de relaties beheert met klanten met zwaardere en/of meervoudige problematiek. De focus ligt bij deze inhuuropdracht voor 60% op de rechtmatigheid en voor 40% op de doelmatigheid.

Inzake effectief en rechtmatig verstrekking van uitkeringen (60%):

 • Behandelen van aanvragen, heronderzoeken, mutaties en beëindigingen
 • Verrichten van onderzoeken en verwerken van de resultaten in GWS
 • Namens het College van B&W beslissen en redigeren van beschikkingen
 • Participeren in projecten waarin vorm wordt gegeven aan beleidsmatige ontwikkeling

Inzake realiseren uitstroom en sociale activering (zelf en/of door inschakeling van derden) (40%)

 • Voeren van (intake) gesprekken
 • Stellen van diagnose en uitdiepen van de klantsituatie (assessment)
 • Motiveren en selecteren
 • Uitvoeren van re-integratie- en activeringstrajecten: bemiddelen en plaatsen
 • Regisseren en monitoren van de trajectuitvoering door derden
 • Ontwikkelen en onderhouden van netwerken
 • Initiëren en (mede) ontwikkelen van nieuwe producten en werkmethodieken

Algemeen voor de opdracht geldt:

 • Het behalen van beoogde resultaten
 • Behandeling van complexe(re), niet standaard, klantsituaties
 • Beslissingsbevoegd binnen gestelde kaders
 • Geven van voorlichting
 • Het signaleren van kansen en risico’s
 • Tijdig en nauwkeuring administreren
 • Uitvoering overige werkzaamheden in opdracht van leidinggevende

Eisen

3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring gedurende de laatste 5 jaar als allround klantmanager
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring gedurende de laatste 3 jaar met GWS
5. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende percentage geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaten voldoen aan de hierna te noemen competenties:

 • Uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden
 • Proactief
 • Een netwerk kunnen opbouwen en onderhouden
 • Zelfsturend vermogen
 • In staat zijn de samenhang te zien

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: wordt in overleg vastgesteld

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland van dinsdag 10 t/m donderdag 12 oktober. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 9 oktober bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

 

Toekomstvisie