Agile Coach #KRTZ

Opdracht informatie

Gepubliceerd op 22 oktober 2017
Reageren tot 12 november 8000
Bekeken
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Nederland
Start datum 13 november 2017
Eind datum 31 december 2018
Opleidingsniveau HBO
Ervaringsniveau Senior
Branche Financiële dienstverlening
Verlenging Onbekend

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

Wij zoeken een AgileCoach voor Infra die in een verantwoordelijke en coachende rol de nieuwewerkwijze en cultuur binnen Infra verder vorm kan geven.

Dit ga je doen
Als Agile Coach is je belangrijkste doel om de Squads, de individueleSquadleden en de organisatie zo goed mogelijk te helpen om zich de Agile maniervan werken eigen te maken, mee te gaan in de beoogde cultuuromslag en daardoorin alle opzichten maximaal te presteren. Je eerste verantwoordelijkheid isdaarin om de Squads te trainen en te coachen op het consequent en goedtoepassen van de beginselen van Agile en de werkwijze continu te verbeteren.

Je bent een overtuigende en energieke Agile Coach met een passie voorcommunicatie, groepsdynamiek en coaching. Je gaat problemen niet uit de weg enbevordert continu gedragsverandering. Je neemt deel aan DevOps activiteitenzoals de sprint planning en retrospectives en je faciliteert coaching voorsquad leden, Product Owners en IT Area Leads. Je wordt een rolmodel voor deDevOps manier van werken en bent een betrouwbare adviseur voor iedereen om jeheen. Je creëert een werkomgeving met een samenwerkingscultuur en een focus opcontinu verbeteren. Het doel is om een betrouwbare infrastructure service aande klant te leveren, en om een high performing agile organisatie te worden.

Wat ga je precies doen?
Faciliteer en verbeter de DevOps manier van werken in squads en IT Areas:
Introduceer DevOps manier van werken aan de squads en IT Infra Areas(bootcamps, workshops, training, 1-on-1 coaching).
Ondersteun de rituelen en hulpmiddelen voor squads.
Continu de volwassenheid van squads beoordelen aan de hand van een standaardDevOps maturity model, zodat eventuele gaten gesloten kunnen worden en ercontinu verbeterd kan worden.
Training en workshop materiaal produceren en behouden, en best practicesbijhouden voor Infra NL.
Ondersteun squads en chapters bij het behalen van hun purpose.
Uniformiteit borgen van verschillende rollen / functies mbt deverantwoordelijkheden en de belangrijkste concepten – b.v. faciliterendleidinggeven voor IT Area Leads, DoD en DoR voor Product Owners.
Help squads om hun missie te (her)definiëren en dit te vertalen naarimplementeerbare epics en user stories.
Ondersteun de vormgeving van specifieke rollen, verantwoordelijkheden endeliverables in squads en chapters.

Bevorder samenwerking en overeenstemming tussen squads en chapters en hunbelanghebbenden:
Faciliteer overeenstemming en regelmatige afstem mogelijkheden tussen squads(PO overleg, marketplace). Daarnaast coach je Product Owners en Scrum Mastersom zulke faciliterende taken over te nemen.
Ondersteun chapters in het uitwisselen van kennis tussen squads en IT Areas.
Coach squads, en vooral PO’s om regelmatig de dialoog aan te gaan met de klant.
Leidt probleem oplossingssessies om de squads te helpen om belemmeringen teoverkomen.

We zoeken iemand met:
Diepgaande kennis van DevOps en Agile methoden inclusief het coachen vanverschillende squads.
Ervaring met Scrum (Backlog en sprint planning, review en marketplace) enexpert met Lean.
Expert op het gebied van de DevOps manier van werken (continu leveren,cross-functionele teams, ontwikkeling van cross-skilled squad leden).
Ervaring met high-performing Agile of DevOps teams.
Ervaring met coding of scripting tools zoals C++, Python of Bash.
Kennis van virtuele omgeving en tools zoals VMware of vROps.
Kennis van systeem configuratie en automatisatie tools zoals Puppet, Chef,Ansible.
Professionele en intellectuele IT bekwaamheid op universitair niveau (minimaalbachelor).
Uitstekend level van Nederlands en Engels (spreken en schrijven).

Agile Coach Infra
De organisatie heeft de eerste stappen gezet naar een nieuwe organisatie die volledigconform het Agile gedachtegoed werkt. Dit doen we vooral omdat we daarmee dedienstverlening aan onze klanten verder kunnen verbeteren. Maar minstens zobelangrijk vinden we het dat onze medewerkers daardoor hun werk met nog meerplezier gaan doen en de ruimte krijgen om iedere dag weer het beste uitzichzelf te halen.
De nieuwe organisatie is opgebouwd uit verschillende Tribes en Centers ofExpertise. In een Tribe zijn professionals met verschillende expertisesonderdeel van een Chapter. Binnen de Tribes werken we met zelfsturende,multidisciplinaire en autonome teams: de Squads. Dit model evolueert continu.

Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Hoogeveen    Uiterste reactiedatum: 3 okt 2023    Expertise: Teamleider, Management (Administratief), Functioneel beheerder, Management (Secretarieel), Management (ICT - Beheer)
Locatie: Purmerend    Uiterste reactiedatum: 3 okt 2023    Expertise: Cyber security consultant, Security officer, Overig (ICT - Security)
Locatie: Amsterdam    Uiterste reactiedatum: 11 okt 2023    Expertise: Teamleider, Management (ICT Algemeen & Change management), Management (IT Security), Management (ICT Support), Overig (ICT - Data & Analyse), Management (ICT - Beheer), Overig (Management & Consulting), Overig (ICT - Software & App development)
Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 2 okt 2023    Expertise: Project secretaris, Programmamanagement ondersteuner, Projectmanagement ondersteuner, Projectmedewerker, Overig (Projectmanagement), Overig (Project management Ondersteuning)

Onze partners