Afdelingsmanager #KRTZ

Opdracht informatie (Deze opdracht is verlopen)

Gepubliceerd op 26 juni 2018
Reageren tot 5 juli 2018
Bekeken Zichtbaar voor PRO
Reacties Zichtbaar voor PRO
Locatie Nederland
Start datum 1 augustus 2018
Eind datum 1 januari 2019
Opleidingsniveau Universitair | WO
Ervaringsniveau Manager
Branche Overheid
Verlenging Onbekend

Log in om een job alert te maken voor opdrachten binnen deze vakgebieden.

Opdracht omschrijving

De unit Infrastructuur & Collectieve Inkoop organiseert collectieve informatievoorzieningen en ICT voor gemeenten. Op tactisch niveau houdt de unit (keten)regie op deze voorzieningen. Daarnaast zorgt de unit voor inkoop, contractmanagement en de daarvoor noodzakelijke expertise.

Unit Informatiebeveiliging & Privacy:

De unit ondersteunt de Nederlandse gemeenten op de terreinen informatiebeveiliging en privacy. De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) ondersteunt hen bij preventie, detectie en coördinatie en fungeert als Computer Emergency Response Team. De IBD faciliteert daarnaast kennisdeling tussen gemeenten, met andere overheidslagen, met vitale sectoren en met leveranciers. Op het gebied van privacy richt de unit zich onder meer op het ondersteunen van gemeenten bij het invoeren van de (AVG)

Doel van de opdracht

De unitmanager geeft dagelijks leiding aan een unit, maakt deel uit van het (collegiale) managementteam van en vertegenwoordigt de unit en organisatie naar buiten.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Mede vorm geven aan visie en strategie, bepalen doelstellingen en kaders en bijdragen aan continue ontwikkeling van de organisatie;

Mede sturing geven aan de ontwikkeling van een resultaatgerichte organisatiecultuur;

Mede sturing geven aan de inrichting en doorontwikkeling van processen (in ieder geval op het niveau van het eigen organisatieonderdeel) die bijdragen aan resultaatgerichtheid en verdere professionalisering van de organisatie;

Vertegenwoordigen van het organisatieonderdeel op strategisch en tactisch niveau (zowel intern als extern) en (in voorkomende gevallen) de organisatie op strategisch, bestuurlijk en hoog ambtelijk niveau;

Aansturing van het organisatieonderdeel:

met medewerkers vertalen van de organisatiestrategie naar doelen van het organisatieonderdeel;

zorg dragen voor plannen, begroten en verantwoorden voor het organisatieonderdeel;

leiding geven aan medewerkers van het organisatieonderdeel op basis van vertrouwen;

zorg dragen voor resultaatgerichte afspraken met medewerkers en het monitoren en bijsturen van de prestaties;

zorg dragen voor deskundigheidsbevordering van medewerkers;

Bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening door het organisatieonderdeel;

Zorgdragen voor het productportfolio binnen het organisatieonderdeel en afstemming met andere organisatieonderdelen;

Initiëren en bevorderen van samenwerking met organisaties/partijen;

Bewaken en beheren van contacten met partijen/belanghebbenden;

Creëren van draagvlak voor de producten en diensten van het organisatieonderdeel;

Zorgdragen voor afstemming en samenwerking met andere organisatieonderdelen, programma’s en projecten.

Eisen 

  • WO-werk- en denkniveau;
  • Ruime ervaring op onderdelen van het vakgebied;
  • Ruime ervaring met ontwikkeling en beheer van grootschalige informatiekundige voorzieningen in een landelijke context;
  • Ruime ervaring met het organiseren van en werken in landelijke netwerken;
  • Ruime ervaring in het gemeentelijk domein, bij voorkeur in een brede landelijke context;
  • Ruime ervaring in een (integrale) managementrol op strategisch en tactisch niveau binnen (semi-)overheidsorganisaties;
  • Ruime ervaring met het (mede) inrichten en aansturen van de samenwerking tussen een staande organisatie en programma’s en projecten;
  • Ruime kennis van en ervaring met de wijze waarop de overheid (m.n. Rijk en gemeenten) functioneert.
Mail deze opdracht:
Deel deze opdracht:

Voor jou geselecteerde opdrachten

Locatie: Nieuwegein    Uiterste reactiedatum: 30 nov 2020    Expertise: Administratief medewerker, Overig
Locatie: Papendrecht    Uiterste reactiedatum: 24 nov 2020    Expertise: Projectmanagement ondersteuner, Overig (Project management Ondersteuning)
Locatie: Rotterdam    Uiterste reactiedatum: 29 nov 2020    Expertise: Salarisadministrateur, Overig
Locatie: Utrecht    Uiterste reactiedatum: 25 nov 2020    Expertise: HRM adviseur, Overig (HRM)

Onze partners