Adviseur Financiële Bedrijfsvoering

This job has been Expired

Adviseur Financiële Bedrijfsvoering

  • Publicatie datum:7 december 2018
  • Aantal keer bekeken 561
0 Reacties
  • Start datum 01-01-2019
    Eind datum 01-07-2019
Opdracht omschrijving
Positie in de organisatie
De organisatie is in een proces van organisatieontwikkeling en daarbij hoort een nieuwe organisatiestructuur per 1 januari 2019. Je komt in het team Bedrijfsvoering. Dit team is samen met de andere 11 nieuwe teams ondersteunend aan het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. In het team Bedrijfsvoering zitten de vakgroepen Financiële Bedrijfsvoering, P&O, Inkoop en managementondersteuning.
Opdracht
Als eerstelijns adviseur ondersteun en adviseer je diverse afdelingen en het bestuur gevraagd en ongevraagd op het gebied van financiële bedrijfsvoering waaronder het toepassen van beleid, procedures en regelingen. Je adviseert budgethouders vanuit de gestelde financiële kaders en bent in deze rol ook mede verantwoordelijk voor de samenstelling en tijdige oplevering van diverse planning en control producten (ten behoeve van begroting, bestuursrapportages, jaarrekening). Je verzorgt adequate informatievoorziening en communicatie over beleidsadvisering en beleidsuitvoering op het gebied van financiële bedrijfsvoering aan bestuur, management, medewerkers en/of derden. Je bewaakt de vastgestelde kaders en rapporteert bij geconstateerde afwijkingen.
Eisen 
1. Afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Adviseur Financiële Bedrijfsvoering binnen een gemeentelijke instelling;
3. Afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau op het gebied van financiën;
4. Aantoonbare werkervaring op het gebied van de regeling “BTW-vrijstelling op diensten tot het geven van sportbeoefening”;
5. Aantoonbare kennis van en werkervaring met de SPUK-regeling.