Peter van Weert

Projectmanager
ICT - Algemeen & Changemanagement
  • Beschikbaarheid Per direct
  • Soort contract ZZP
  • Opleidingniveau Universiteit | WO
  • Ervaringsniveau Senior, Manager
  • Branche kennis Overheid, Gemeente, ICT, Industrie, Zakelijke dienstverlening, Gas | Energie | Water, Telecom
  • Talenkennis Nederlands, Engels, Duits, Frans
  • Gewenst tarief | salaris €75 tot €90 per uur
  • Maximale reisafstand Max. 150 km
  • Referenties aanwezig Ja
  • Telefoonnummer 06-42117895

Peter heeftgedurende zijn carrière vele facetten van de ICT doorlopen.Daardoor is hij, gezien zijn ervaring en persoonlijkeeigenschappen, prima inzetbaar als project- of lijnmanager. Peteris te typeren als dynamisch, enthousiast, representatief, loyaal,positief en beschikt meer dan gemiddeld over de noodzakelijkehelikopterview. Daarnaast is hij analytisch zeer goed onderlegdwat hem in staat stelt om in relatief korte tijd efficiëntewijzigingen in de organisatiestructuur aan te brengen. Zijnconceptuele vaardigheden komen tot uiting in zijn opgeleverdedocumenten; deze zijn zeer helder, goed leesbaar en duidelijkopgesteld: praktisch advies dat werkt. Ook op het gebied van hetbegeleiden van implementaties en/of migraties, het verbeteren vanprocessen en het opzetten van afdelingen is Peter van toegevoegdewaarde. Vanwege zijn communicatieve eigenschappen werken mensengraag met hem samen (een mensen mens). Daarnaast komt Peter zijngemaakte afspraken altijd na. Het resultaat van zijn inzet enveranderingen is voor organisaties binnen afzienbare tijd positiefwaarneembaar.